Náklady třetí etapy revitalizace činí 8 312 700 Kč, z toho 4 558 850 Kč putuje z pokladny městského obvodu (MO) Pardubice I, 3 753 850 Kč je dotace z Fondu regenerace panelových sídlišť. Projekt revitalizace, naplánovaný až do roku 2028, má deset etap, celkové náklady jsou vyčísleny na bezmála 97 milionů korun. Zatím se realizovala jedna z plánovaných etap. „Podařilo se nám při nemalém úsilí dotáhnout do konce snažení mého předchůdce Jaroslava Menšíka a dostat další dotaci. Výhodou projektu je, že jednotlivé etapy je možné realizovat samostatně, věřím, že budeme i při žádostech na ty další podobně úspěšní,“ uvedla starostka MO I Alena Stehnová. Dodala, že obvod nemůže celý projekt financovat z vlastních zdrojů, ale dle podmínek dotačního programu se na něm musí podílet vždy nejméně padesáti procenty.

"Cílem projektu je změnit sídliště na Závodu míru na moderní bezbariérové, čisté a bezpečné sídliště. Plánujeme nová dětská hřiště, doplnění zeleně, více klidových zón pro trávení volného času, čistší prostředí kolem bytových domů a efektivní využití stávajících a vybudování nových parkovacích ploch,“ doplnila starostka.

Konkrétně třetí etapa počítá s rekonstrukcí parkoviště při ulici nábřeží Závodu míru, kde se plánuje zvýšení kapacity parkoviště a vytvoření nového parkoviště v areálu mateřské školy, které bude sloužit pro provoz této mateřské školy. Součástí je i vybudování nového dětského hřiště za objektem č. p. 1857. Projekt třetí etapy počítá i s rekonstrukcí povrchů stávajících zpevněných ploch.