„Od 19. června dojde k omezení průjezdnosti na komunikaci vedoucí přesLabe zRosic do Svítkova. Důvodem je výstavba stabilního světelného signalizačního zařízení včetně potřebnéelektropřípojky. Během výstavby bude přechodně prodloužen signalizovaný úsek komunikacena600 metrů, čímž se zmenšípropustnost a zhorší se tak průjezdnost komunikace. Omezenípotrvá zhruba čtyři týdny,“ řekl vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu Vladimír Bakajsa.
Most u Rosic vminulosti sloužil pouze osobním automobilům. Kvůli opravám mostu Pavla Wonky zněj loni v červnu zmizely zábrany, zamezujícívjezdu větších automobilů a byly na něj vpuštěny i automobily shmotností nad 3,5 tuny. Plynulost provozu tu od té doby zajišťují mobilní semafory, které na úzký most vpouštějí automobily střídavě. Toto dopravní opatření se osvědčilo, proto se město rozhodlo opatřit most stabilní světelnou signalizací.