Stavba roku 2019

Depozitární areál v Ohrazenicích tvoří samotná nová budova depozitáře, která byla dokončena v roce 2019 a získala ocenění Stavba roku, dále tři menší původní objekty někdejšího internátu. Muzejní depozitář porota ocenila za inovativní architektonicko-technické řešení tohoto druhu stavby.

Restaurátoři roky pracovali ve stísněných prostorách hospodářských budov pardubického zámku. Postupně a po částech pro ně muzeum vytvořilo nové zázemí v depozitárním areálu v Ohrazenicích. V minulosti tam stavbaři museli na budovách bývalých učňovských ubytoven vyměnit střechy, okna, udělat zateplení nebo nové rozvody.

„Pardubický kraj učinil už před několika lety strategické rozhodnutí, že zázemí pro kulturní organizace sídlící v památkově chráněných budovách v centru Pardubic převede do bývalého školského areálu v Ohrazenicích. Proto vyrostl zcela nový moderní depozitář Východočeského muzea s potřebnými parametry pro uložení sbírek, který mimo jiné získal cenu Stavba roku,“ připomněl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

Nové dílny jsou dostatečně prostorné a disponují novým vybavením, které si objednávali nebo vyráběli sami konzervátoři na míru prostoru a pracovním potřebám. „Díky tomu se muzeu podařilo stlačit výdaje na minimum,“ vysvětlil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Stavební práce vyšly hejtmanství na 4,7 milionu korun, vybavení, jako jsou pískovací boxy, mycí vany, sušáky, lisy nebo laboratorní materiál, pak na dalších více než 700 tisíc.

I další budovy v areálu byly zčásti opraveny a zatepleny a v současné době je využívá Krajská knihovna a Východočeské muzeum, které tu má mimo jiné právě restaurátorské dílny nebo depozitář.

Pardubický kraj tu také zainvestoval do nového osvětlení a terénních úprav včetně výsadby stromů.

„Stále tu máme prostorovou rezervu na ukládání archeologických nálezů, na nový archeodepozitář se zatím nedostalo,“ doplnil Línek.

Darované Alšovo divadlo

Konzervátorské a restaurátorské oddělení má v současné době sedm pracovníků. Nově vzniklo i oddělení na záchranu papírových artefaktů.

Nový depozitář Východočeského muzea

Fotogalerie: Prostory nového depozitáře Východočeského muzea

„Specializují se podle jednotlivých materiálů, se kterými pracují – na keramiku, papír, textil, kůži, kovy a dřevo. Zcela nové je pracoviště konzervátorů a restaurátorů papíru, kde se soustředí především na preventivní konzervaci, zejména procesy čištění, konsolidace či doplňování ztrát papírové podložky. Restaurují se zde také podmalby na skle,“ přiblížil Libánek.

V současnosti například restaurátoři čistí papírové části nového přírůstku. „Je to velké domácí loutkové divadlo zhotoveného podle návrhu Mikoláše Alše, který nám věnovala paní Nováková z Pardubic.

V restaurátorských dílnách jde často o týmovou práci. „V další dílně se restaurují dřevěné části loutek a textilní část zase v dílně textilu,“ doplnil Libánek s tím, že divadlo s loutkami a kulisami je příkladem artefaktu, na jehož restaurování se podílí postupně několik specialistů.

V minulosti zaměstnanci pardubického muzea pracovali na nejednom unikátním nálezu. Pardubičtí archeologové mají na kontě například práci na nejstarší české studni, unikátním pohřebišti s mohylami, vybavení zříceného německého letadla nebo objevu nejstaršího bylinného piva v Evropě.

Muzejní badatelé se shodují, že vzhledem k pokračující stavbě dálnice a obchvatů, kde se provádějí archeologické průzkumy, budou brzy potřebovat více místa na sbírky.