Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) již několik měsíců pracuje na záchraně a obnově stromů a keřů u silnic II. a III. v Pardubickém kraji. Získala na to grant z Operačního programu Životní prostředí.

Projekt se zabývá vegetací na tzv. silničních pomocných pozemcích na vybraných úsecích silnic.

Silnice jsou ve velmi špatném stavu

„Silnice II. a III. třídy v Pardubickém kraji jsou bohužel v katastrofálním stavu a kraj se jako jejich vlastník musí postarat o modernizaci. Nejde ale jen o asfalt, ale také o hledisko bezpečnosti i ochrany životního prostředí. Proto i tyto projekty mají smysl,“ informoval náš Deník náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.

Obnova zeleně se dotýká úseků silnic mezi Dubany a Čepí, mezi Čepí a Novým Dvorem, mezi Líšnicí a Pastviny či mezi Moravskou Třebovou a Křenovem. Projekt je také zaměřen na silnice mezi Němčicemi a Dřítčí a mezi Dřítčí a Bukovinou nad Labem.

„Naši odborníci vybrali lokality, u kterých byla v nedávné době provedena modernizace a které jsou v současné době buď bez vegetace, nebo stávající zeleň nemá dlouhodobější perspektivu,“ uvedl Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje a dodal, že vybrány byly úseky zejména v zemědělských oblastech, kde je třeba zakrýt nevzhledné skládky a průmyslové areály a také tam, kde donedávna rostla stromořadí, u nichž bylo nutné stromy ze zdravotních důvodů pokácet.

Zeleň podél silnic? Problematická

„Zeleň podél silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji je problematická, zejména z hlediska druhové skladby, zdravotního stavu i prostorového umístění. U komunikací, které jsou modernizovány, se většinou vyskytují dřeviny ve fázi dospělosti až ve fázi stagnace růstu. Proto se snažíme na konkrétní místa vysazovat druhově vhodné rostliny, které navíc chceme doplnit v současné době chybějícími keři,“ sdělil ekolog SÚS Pk František Weisbauer a dodal, že celý projekt by měl skončit do prosince letošního roku.