Letos přijde na řadu jen úsek od Wonkova mostu ke křižovatce se Sukovou třídou. „Výměna krytové vrstvy potrvá i se zfrézováním tak čtyři prodloužené směny. Navíc se bude provádět za částečného provozu,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk) Miroslav Němec. Ale vzhledem k tomu, že jde o zcela nové technologické postupy s použitím nanovlákem, nelze práce naplánovat se stoprocentní jistotou. 

Použití velmi jemných vláken, která mají zlepšit vlastnosti asfaltových souvrství i betonu na Masarykově náměstí je ojedinělé nejen v Pardubickém kraji, ale i v celé republice.

Druhá, náročnější etapa od Sukovy třídy po křižovatku u Magna se uskuteční až v příštím roce v letních měsících. Nové povrchy silnic jsou akcí Pardubického kraje, ale město Pardubice chce zároveň s tím v příštím roce rekonstruovat chodníky u budovy ČSOB Pojišťovny a přechod pro chodce k Paláci Pardubice osadit světelnou signalizací. 

PŘES 17 MILIONŮ
„Zhotovitele na technologii a metodiku již máme vybrané, zhotovitele na provedení prací vybereme na konci září,“ informoval o přípravách na první etapu Miroslav Němec.
„Nanovlákna pro Masarykovo náměstí“ jsou dva ze tří projektů, s nimiž SÚS Pk uspěla u Státního fondu dopravní infrastruktury. Ten také uhradí 85 procent nákladů. V případě obou krajských investic na Masarykově náměstí jde o celkové náklady ve výši přes sedmnáct milionů korun. 

Odbor dopravy pardubického magistrátu chtěl s akcí na Masarykově náměstí vyčkat, až skončí rekonstrukce na silnici z Vysokého Mýta na Hradec Králové, objízdná trasa byla vedena z Holic a Sezemic na Pardubice a auta od Sezemic ještě více zatěžovala dopravu v krajském městě.