Ředitelství silnic a dálnic informovalo o tom, že se stavební práce u křižovatky U Marka protáhnou. Důvodem je nepovolení objízdné trasy Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, které stavbaři potřebovali.

„V důsledku tohoto rozhodnutí dojde k prodloužení stavebních prací do 21. srpna,“ informovala mluvčí ŘSD Petra Drkulová. Opravovat se bude úsek od křižovatky u autobusového nádraží po odbočku k poště.

Oprava frekventované křižovatky U Marka v Pardubicích se protáhne.
Oprava křižovatky U Marka se protáhne. ŘSD nedostalo povolení na uzavírku

ŘSD proto práce rozdělí do více etap a bude je provádět za provozu. „Původní Etapa A, která měla probíhat v termínu 11. – 31.7. za úplné uzavírky, bude rozdělena na etapy A1 a A2, které budou prováděny pouze za částečné uzavírky a tím bude nadále umožněn průjezd ulicí Hlaváčova,“ dodala Drkulová.