„Silnice je v dezolátním stavu a je potřeba rekonstrukce. A to nejenom svršku, ale celého těla silnice,“ zhodnotil Jaroslav Kubánek z Hrachoviště.

Špatný stav vozovky způsobil především zvýšený provoz po zahájení výstavby dálnice D35 vedle sousedního Borku a Bukoviny. Komunikace není uzpůsobena na nákladní vozy a traktory z polí, které tu projíždí několikrát za hodinu, často nad povolenou rychlostí.

„Silnice v kvalifikaci třetí třídy nevydrží kamiony a těžké vleky od JZD, které tady jezdí. Některé kamiony, mají i několik tun,“ řekl další z místních Zdeněk Faltejsek.

Celková rekonstrukce povrchu a dešťová kanalizace jsou zařazeny do plánu Pardubického kraje na letošní rok. „Nicméně to všechno závisí na finančních prostředcích, protože ceny jdou nahoru,“ popsala starostka obce Romana Petříková.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o stavu vozovky ví.

„Technický stav silnice byl již před započetím stavby úseku dálnice D35 Opatovice-Časy krajně neúnosný. Této skutečnosti si byli vědomi i odpovědní zástupci Správy a údržby silnic, kteří nechali zpracovat projektovou dokumentaci na obnovu tohoto úseku již před započetím stavby,“ uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová, s tím že během výstavby dálnice se stav komunikace ještě zhoršil.

PROVIZORNÍ OPRAVA

V loňském roce ŘSD před zimou provedlo provizorní opravu děr. Jednalo se však především o zasypání děr štěrkem a několik záplat, což nápor aut nevydrželo a díry se ještě prohloubily.

„V současné době Správa a údržba silnic připravuje zadávací řízení pro kompletní rekonstrukci této komunikace, na nákladech se bude ŘSD finančně spolupodílet,“ doplnila Drkulová.

Společně se silnicí se opravy dočká také autobusová zastávka. Předpokládané náklady na stavbu jsou 9,1 milionu korun bez DPH.