Pardubický kraj povolil částečnou uzavírku na silnici I/35 z Chvojence směrem na Holice ke křižovatce se silnicí III/3051 na Vysoké Chvojno z důvodů obnovy živičného krytu vozovky.

Délka objížďky je asi čtyři kilometry

Délka uzavřeného úseku je zhruba 2,4 kilometru. Uzavírka potrvá nepřetržitě od 30. července od sedmi hodin ráno do 26. srpna do 23 hodin.
Uzavírka silnice I/35 v tomto úseku bude jednosměrná, vozidla ve směru jízdy Holice – Chvojenec pojedou po objízdné trase. Opačný směr pojede po staveništi.

A jak bude objízdná trasa pro veškerou silniční dopravu vypadat?
„Ve směru od Holic na Chvojenec a dále na Hradec Králové vozidla odbočí na křižovatce I/35 s III/3051 vpravo směrem na Vysoké Chvojno. Před Vysokým Chvojnem odbočí vlevo směrem na Chvojenec na silnici III/3053 a před Chvojencem se napojí na původní trasu  – silnici I/35. Délka objížďky je zhruba  čtyři kilometry," uvedla tisková mluvčí Pardubického kraje Magdalena Navrátilová.

Zastávky budou normálně fungovat

Integrovanému záchrannému systému, tedy hasičům a  zdravotnické záchranné službě, bude vjezd do uzavřeného úseku silnice v případě nouze umožněn ve zvláštním režimu pro výkon jejich povinností. V normálním režimu použijí objízdnou trasu.
„Uzavírka nebude mít vliv na obsluhu zastávek pravidelné linkové autobusové dopravy," dodala Magdalena Navrátilová.