V církevním kalendáři je Jana Františka de Chantal. Narodila se v roce 1572 jako dcera burgundského předsedy parlamentu. Vdala se ve svých 20 letech za barona Kryštofa de Chantal. Jejich manželství bylo velice šťastné. Měli šest dětí, z nichž dvě zemřely maličké. Po deseti letech manželství choť zemřel po úrazu.