„Osobní dar pět tisíc korun jsem mu věnoval za nejlepší diplomovou práci v oboru Analýza biologických materiálů. Součástí odměny byla také odborná publikace a psací souprava,“ nechal se slyšet Jiří Skalický.

„Petr Laštovička se ve své práci zabýval problematikou cukrovky,“ vysvětlil Jiří Skalický a dodal: „Téma je součástí projektu zaměřeného na Diabetes II. typu, při kterém Univerzita Pardubice spolupracuje dlouhodobě s univerzitou v německém Tübingenu.“

Petr Laštovička ve své práci sleduje určité látky (enzymy), které v organizmu člověka umožňují daleko dříve vyhledávat a zachytit příznaky onemocnění, a to ještě před tím, než se cukrovka vůbec projeví. Tím může být nemoc včas podchycena a pacient léčen. Stanovení těchto látek přispěje též ke sledování úspěšnosti léčby, když už je nemoc diagnostikována.

„Onemocněním cukrovkou trpí stále častěji nejen lidé ve vyšším věku, ale i lidé středního věku a dokonce i děti. Z 90 procent toto onemocnění závisí na životním stylu člověka, na jeho stravovacích návycích, na obezitě a teprve na posledním místě je dědičnost. Proto je kromě tabletek (antidiabetik) nezbytnou součástí léčby také změna životního stylu,“ zdůraznil Jiří Skalický. V České republice roste počet nemocných cukrovkou doslova raketově.
Ročně je diagnostikováno až deset tisíc nových pacientů, a to je v přepočtu na množství obyvatel jedno z nejvyšších čísel v Evropě.

„Jsem rád, že má pardubická univerzita takovéto nadějné studenty. Petr Laštovička mi udělal velkou radost i tím, že ve škole zůstává a pokračuje v doktorandském studiu, ke kterému jsem mu popřál hodně štěstí. Jeho práci osobně považuji za velmi zajímavou a přínosnou a díky svým pravidelným kontaktům s univerzitou a katedrou budu jeho další výzkum v této oblasti sledovat,“ uzavřel Jiří Skalický.

Zdenka Hanyšová Celá