„Sopravami nejvíce poničených úseků bylo započato bezprostředně po skončení povodňového nebezpečí, jiné rekonstrukce byly upřednostněny před plánovanými akcemi a další opravy na realizaci ještě čekají,“ uvedl Ivo Toman, náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy.
Mezi ně patří i oprava mostu vobci Loučná, která si vyžádá náklady ve výši téměř 20 milionů korun a sekterou je počítáno na roky 2007 a 2008. Ve stejném období opraví kryt vozovky vobci Záchlumí, která byla poškozena rozvodněnou Divokou Orlicí. Náklady této stavby jsou předpokládány ve výši necelých 18milionů korun a stejně jako vpřípadě mostu vLoučné se na jejich hrazení bude podílet Pardubický kraj a státní rozpočet prostřednictvím programu Povodně 2006.
Krajští radní na svém jednání schválili vypsání výběrových řízení na zmíněné dvě akce a přijali také seznam plánovaných oprav na rok 2008. Rekonstrukce silnice ve Velkých Kolodějích, mostu vLetohradě a dalších šest akcí přijdou celkem na 92 milionů korun. O ty se podělí opět Pardubický kraj tentokrát sMinisterstvem pro místní rozvoj ČR.