Základní škola v ulici Bratranců Veverkových v Pardubicích oslavuje v letošním roce sté výročí svého založení. Budova patří k nejhezčím stavbám ve městě. Byla postavena ve středu rušného města, a přece v klidném prostředí parku.

Škola byla poprvé slavnostně otevřena dne 28. září 1911. Klíče od budovy byly předány panu řediteli Václavu Horákovi. Školou byli všichni nadšeni. Obdivovali prostorné a světlé třídy, moderní vybavení. Každá místnost měla zvláštní ventilaci, kterou se přiváděl vzduch ohřívaný topným tělesem. V té době nevídané! Vyučování začalo 9. října v deseti třídách. V budově tehdy sídlila i mateřská škola.
Léta plynula, absolventů školy přibývalo a budova postupně chátrala.

Ve školním roce 2000 – 2001 přešel na Základní školu v ulici Bratranců Veverkových kolektiv pracovníků ze Základní školy na Komenského náměstí.
Po rozsáhlé a velmi zdařilé rekonstrukci v letech 2000 – 2002 byla znovu celá škola uvedena do provozu.

Základní škola v centru města se v současné době může pochlubit moderními třídami s interaktivními tabulemi, učebnami výpočetní techniky, odbornými pracovnami, dvěma knihovnami a studovnou, velkými tělocvičnami, sportovištěm v areálu školy, moderní kuchyní a jídelnou. Půdní prostory byly při rekonstrukci přeměněny v moderní ateliéry, kde se vyučuje výtvarné a hudební výchově.

Dnes se také od deseti hodin chystají první oslavy. „Pro děti před školou bude připraveno zábavné dopoledne a od osmnácti hodin se uskuteční za doprovodu mažoretek balonkový průvod od Zelené brány ke škole. Na 28. září od jedenácti hodin máme také připravené slavnostní setkání bývalých i současných učitelů, žáků, zaměstnanců a přátel školy v Sukově síni Domu hudby. Ve 14 hodin bude škola znovu po sto letech pro veřejnost slavnostně otevřena, aby si ji všichni mohli prohlédnout, a bude připraveno občerstvení. Pedagogický sbor všechny srdečně zve na oslavy,“ uvedla ředitelka Božena Jarešová.