„Chceme nahradit stávající konstrukci meziokenních pilířů. Dřevěná a ocelová okna a sklobetonové výplně budou nahrazeny plastovými okny. Současné konstrukční prvky jsou dožilé. Vzhledem k netěsnosti některých prvků dochází k zatékání do objektu a ke komplikacím při větrání. Některé prvky mohou ohrožovat bezpečnost. Dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a prodloužení životnosti celého objektu,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.