Dovolte mi, abych zhodnotila mé působení ve vedení pardubického Gymnázia Dašická v uplynulých sedmi letech. Děkuji svým kolegům, žákům, rodičům i přátelům gymnázia za podporu naší školy.

Přeji gymnáziu, aby zůstalo i nadále stejnou školou, kterou jsme společně budovali. Kvalita vzdělávání spolu s podnětným prostředím, které vede k úspěchům studentů, pro mě  byla a vždy bude prioritou. V takové atmosféře se daří a Gymnázium Dašická se tak zařadilo mezi nejúspěšnější školy v České republice.

Nadaní studenti

Je mi ctí, že jsem mohla takovouto školu vést, mít za kolegy vynikající pedagogy a ve škole nadané studenty, kteří si toho všeho váží, a cítit podporu rodičů, kteří oceňují kvalitu vzdělávání svých dětí. Ze všech mých podkladů vyplývá, že vedení školy i učitelé se shodují s žáky i rodiči v názoru, že škola stále nabízí kvalitní výuku zajišťující dostatečné základy pro navazující úspěšné studium absolventů.
Stejnou odezvu máme i z vysokých škol, což dokazuje skutečnost, že na základě hodnocení našich absolventů jsme se v roce 2011 stali fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dále oceňuji činnosti pedagogů a studentů nad rámec jejich povinností v oblasti odborných soutěží, ve kterých naši studenti mají úspěchy i v celostátním měřítku. Důkazem toho je, že se škola umístila na prvním místě v kraji v programu Excellence, kdy se hodnotí zapojení studentů do přírodovědných a technických soutěží. Studenti našeho gymnázia tak velmi důstojně reprezentují Pardubice i celý Pardubický kraj.

Grantové programy

Vedení s pedagogickým sborem se v uplynulých letech věnovalo přípravě grantových programů, kde se podařilo získat pro školu nadstandardní vybavení do odborných učeben. V současné době začínají běžet dva projekty – EU peníze školám  a projekt Partnerství škol Comenius.

Děkuji  za podporu zřizovateli Pardubickému kraji i Statutárnímu městu Pardubice. S jejich pomocí se kolem našeho gymnázia vybudovalo vynikající zázemí. Na gymnáziu máme i dobře vybavené odborné učebny, které pomáhají při moderním stylu výuky a vhodně doplňují teoretickou výuku, což vede k úspěchům při výuce technických a přírodovědných předmětů.

Podmínky pro sport

Jsou zde výborné podmínky pro sportování (nová sportovní hala a moderní hřiště) i stravování (dokončovaná rekonstrukce školní kuchyně a jídelny). Vzniklo zcela vybavené centrum pro vzdělávání v uzavřeném komplexu.
Novému vedení gymnázia přeji, aby se mu dařilo navázat na naši práci a udrželo Gymnázium Dašická na dosažené pozici mezi středními školami České republiky.

Jitka Svobodová, bývalá ředitelka,Gymnázia Dašická