„Vzhledem k tomu, že prezenční výuka prvních a druhých ročníků přerušena není, je toto opatření zacíleno na žáky třetích a čtvrtých tříd do deseti let věku. V pondělí dorazilo prvních osm dětí rodičů především z oblasti zdravotnictví. Děti mají ve zdejší jídelně zajištěné stravování, takže je zde o ně kompletně postaráno. Věřím, že se nám společnými silami podaří tuto nelehkou a náročnou situaci zvládnout a že se nejen režim školní výuky dětí vrátí brzy do normálu,“ konstatuje náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.