„Děti touží poznat, jak funguje svět. Učíme je nejen, jak psát, počítat nebo zdravě komunikovat, ale navíc podporujeme individuální přístup k řešení otázek s ohledem na jejich specifické nadání. Tím totiž disponuje každé dítě a jsem přesvědčena, že škola by měla umět objevit a rozvinout to nejlepší, co v nich je,“ vysvětluje ředitelka školy Markéta Hujerová.

V září přivítá škola nové prvňáčky, na které čeká mnoho nadstandardních školních a mimoškolních aktivit. Mohou se těšit na časté výlety, exkurze a společenské či sportovní akce s důrazem na zdravý životní styl, dobré mezilidské vztahy a ekologii. Nechybí široký výběr volnočasových aktivit včetně hudební školy, příměstského tábora a sportovních kroužků, jako jsou florbal nebo roztleskávačky. Od 15. září navíc na škole potrvá po dobu deseti týdnů festival plný inspirace NADÁNÍfest. Akce se koná pod záštitou krajského radního pro oblast školství Bohumila Bernáška a má za cíl podpořit nový koncept školy zaměřený na rozvoj individuálního nadání dětí a žáků.