„Je přinejmenším nelogické likvidovat školu, která dlouhodobě dosahuje dobrých výsledků, o kterou je ze strany studentů velký zájem, která má kvalitní odborné i materiální vybavení a jejíž absolventi na trhu práce chybějí,“ konstatovala náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková.
Podle pardubických radních je tento krok kraje nepochopitelný, zvlášť když není podložen podrobnou analýzou nabídky a poptávky tohoto typu vzdělání vregionu.Zatímco vkrajském městě, které je centrem nejlidnatějšího okresu Pardubického kraje, letos otevřou ve čtyřletémoboru zdravotnický asistent přes několikanásobný zájem studentů pouze jednu třídu, ve Svitavách bude moci studovat dvojnásobný počet žáků a vÚstí nad Orlicí trojnásobný. Jedinou třídu vzáří otevře i Chrudimská SZŠ, na příští školní rok má však již přislíbeny dva první ročníky.
Střední zdravotnická škola vPardubicích otvírala až do roku 2005 každoročně tři třídy maturitního studia. Od roku 2005, kdy kraj jednal vrámci optimalizace sítě škol o jejím zrušení, smí otvírat pouze jednu třídu. Žáci, kteří se vzhledem komezenému počtu studijních míst do pardubické školy nedostanou, doplní nenaplněné třídy vostatních zdravotnických školách nejen v Pardubickémkraji, ale i vkraji Královéhradeckém a Středočeském. Tam po ukončení školy také většinou zůstávají. Pardubická krajská nemocnice se přitom dlouhodobě potýká schronickým nedostatkem zdravotnického personálu.