Po dvou letech vzájemných výměn českých a švédských úředníků se do mezinárodní spolupráce zapojili také studenti.

„Vaše škola vypadá dost podobně. Největší rozdíl je u vás v přísnosti vyučování a přesném dodržování rozvrhu,“ uvedla Matilda Lerner, jedna ze dvou švédských studentek, jež do města přijely v sedmičlenné skupině.

V době, kdy se švédské dívky zapojily do výuky na pardubickém gymnáziu a zároveň „testovaly“ jazykovou vybavenost českých středoškoláků, úředníci ze Skelleftea měli možnost během týdenního pobytu porovnat chod obou úřadů. Na snímku švédská delegace při přijetí na pardubické radnici.