Žáci druhého stupně ze sedmi pardubických základních škol se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje nezisková organizace Post Bellum. Svými příspěvky obohatili sbírku Paměť národa.

Děti ve svém okolí vyhledaly pamětníky války, totalitních režimů nebo holocaustu. Jejich zkušenosti zpracovaly v podobě videodokumentů, rozhlasových reportáží, ale i komiksu či koláže. Poté svá díla představily hrdinům příběhu, jejich rodinám a veřejnosti.

„Pod vedením pedagoga 
a koordinátora projektu se učily natáčet rozhovor celoživotních vzpomínek, pracovat s kamerou nebo profesionálním diktafonem. Měly také možnost navštívit studio Českého rozhlasu či střižnu,“ sdělila Nataša Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu.

Pardubičtí žáci se do projektu zapojili už podruhé
a zpracovali jedenáct příběhů. Přiblížili například osud skauta Stanislava Hylmara, který byl za války totálně nasazený. Nebo také Leu Skácelovou, která jako dítě unikla transportu Židů 
a celou válku se skrývala.

Zaujal je rovněž příběh Josefa Antonína Jičínského, jehož rodičům komunisté znárodnili statek a on sám byl později poslán k pomocným technickým praporům.

Kateřina Koutná