Jak vznikl problém

Město přesto ve všech provedlo opatření, která minimalizují průnik radonu z podloží do objektů, a to včetně instalace odvětrávacích systémů stála tato opatření zhruba 470 tisíc korun. „Odborníci upozorňují, že aktivita půdního radonu postupně vzrůstá. Kdybychom neutěsnili prostupy z podzemních konektorů, kde bývá koncentrace radonu nejvyšší, a neodvětraly budovy, problém s radonem bychom pravděpodobně pouze o pár let odsunuly. V letech 1986 a 87 byla prováděna měření ve všech mateřských školách a nic tehdy nenasvědčovalo tomu, že budeme mít takovýto problém,“ uvedl technik odboru majetku a investic magistrátu Jiří Hušek.

Na problém zvýšené koncentrace radonu upozornilo loni v létě město měření při dostavbě mateřských škol. Ve školkách v ulici Odborářů, Brožíkova, Rumunská a na Pospíšilově náměstí, v té době uzavřených, byla naměřena oproti ostatním školkám zvýšená hladina radonu. Pardubice se okamžitě rozhodly pro instalaci odvětrávání, využily také nabídky odborné pomoci při řešení tohoto problému od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Státního ústavu radiační ochrany a experta přes ochranu staveb před radonem Martina Jiránka z ČVUT Praha.

Zevrubná měření začala letos v lednu. Mateřské školy byly postupně podrobeny podrobné diagnostice, při níž byly zjišťovány cesty průniku radonu z podloží do pavilonu školy. Zároveň byla speciální technikou kontinuálně měřena aktivita radonu v prostorách školky během jejího běžného provozu. Měření trvalo vždy čtrnáct dní a vyhodnocoval jej Státní ústav radiační ochrany.

Ve všech případech konstatoval, že v pobytových místnostech mateřských škol nebyly při běžném provozu překročeny směrné hodnoty objemové aktivity radonu.

Pokud byly naměřeny zvýšené hodnoty, tak v kolektorech, kam plyn proniká z půdy. V těchto případech odborníci doporučili utěsnění prostupů mezi tímto podzemním technickým podlažím a prvním nadzemním podlažím. U škol v Rumunské ulici a na Pospíšilově náměstí dokonce odborníci dospěli k závěru, že v nich není třeba dělat ozdravné kroky.

Příčinou vysokých průměrných hodnot radonu, zjištěných při krátkodobém screeningovém měření v červenci a srpnu 2010, vidí u všech školek v silně konzervativních podmínkách tehdejšího měření (uzavřená budova bez pobytu osob) a minimálním teplotním rozdílu mezi vnitřním a vnějším prostředím budovy v době měření, čili velmi nízké intenzitě výměny vzduchu v budovách.

Jde o zdraví dětí

„Přestože podrobná diagnostika ukázala, že koncentrace radonu ve školkách je pod povolenou hranicí, rozhodli jsme se ve všech školkách provést protiradonová opatření. Nepředpokládám, že by nám někdo vyčítal zbytečnou investici, jde o zdraví dětí,“ řekl náměstek pardubické primátorky Jindřich Tauber.

V pobytových místnostech mateřských škol v současné době začínají kontrolní dvouměsíční měření.
Kromě toho, že ověří účinnost provedených opatření, poslouží také jako podklad k vyregulování celého odvětrávacího systému.

Nataša Hradní, tiskový úsek pardubické radnice