Rovných třicet mateřských škol zřizuje pardubická radnice a podle statistických údajů počet dětí v nich postupně roste. K poslednímu září roku 2006 se jednalo celkem o 2 428 dětí, o rok později jejich počet narostl na 2 460.

„Pro příští školní rok – to znamená 2008/2009 – máme připravenou volnou kapacitu asi padesáti míst ve dvou mateřských školách, protože počítáme s tím, že zájem o mateřské školy rozhodně vzroste,“ říká vedoucí odboru komunitních služeb pardubického magistrátu Ivana Liedermanová. Zda se rostoucí trend potvrdí, zjistí město v dubnu, kdy ve dvou termínech proběhnou zápisy do mateřských škol. „Pochopitelně upřednostňovat budeme vždycky za prvé občany s trvalým bydlištěm v Pardubicích, dále ty, kteří si plní povinnosti předškolní docházky, to znamená rok před nástupem do základní školy. A dále ty, kteří nastoupí k prvnímu září. Ty mají určitě přednost před dětmi, které by třeba nastoupily, dejme tomu, až v únoru, březnu dalšího roku. Také určitě budeme upřednostňovat docházku dětí, které budou docházet po celý den, nikoli podle možností maminek na mateřské,“ upřesňuje pravidla Ivana Liedermanová.

Berou i dvouleté

Kapacita tří holických mateřských školek je 239 dětí. V letošním roce je naplněna, ale není případ, že by nějaké dítě nebylo umístěno. Do holických mateřských škol chodí i děti z okolních obcí – nejvíce Veliny, Poběžovice, Vysoké Chvojno a Horní Ředice. Nárůst nově narozených dětí není tak rapidní, aby se město obávalo toho, že děti nebude kam umístit a jsou i rezervy právě v tom, že kdyby byl problém s dětmi holickými, nemusí vzít děti z okolních obcí. Kritéria při přijímání si ale určuje příslušný ředitel.

Ze zákona má obec povinnost umístit do mateřské školky předškoláky, jsou ale i rodiče, kteří dávají děti do školek na několik hodin již ve třech letech. V Holicích bude přijímací řízení až v květnu. „U rodičů vznikla obava, že se rodí hodně a nebudou místa ve školkách. Řada z nich pro své děti dává přihlášku již třeba dva roky dopředu. Chodí k nám i maminky s dvouročními ratolestmi a ptají se, zda pro ně máme místo,“ sdělila ředitelka Mateřské školy v Holubově ulici Lenka Chotětovská a dodala, že pro dvouleté děti oddělení mají. Podmínkou pro přijetí je však určitá samostatnost, například v hygienických návycích. „V případě nadbytku dětí bych při přijetí zohlednila věk a míru zaměstnanosti rodičů,“ řekla Chotětovská. Velký zájem o umístění dětí do předškolního zařízení zaznamenaly i ostatní holické mateřské školky. (Lukáš Peška)