Přímo ve východočeské metropoli sbírka začíná v neděli 4. ledna v 15 hodin na Pernštýnském náměstí – skupinkám tu na cestu požehná biskup Josef Kajnek. Chybět nebude tradiční průvod Kašpara, Melichara a Baltazara na koních, na náměstí zazpívají dětské soubory Pramínek a Perníček a do třetice diváky potěší divadelní představení o narození Jana Křtitele.

Bohatý program si mohou Pardubáci užívat i po následující dny: Koncerty, beseda i taneční vystoupení. Na to všechno charita během letošní sbírky láká. Několikadenní akci zakončí Tříkrálový koncert chrámového sboru v neděli 11. prosince v 16.30 v kostele sv. Bartoloměje.

„Výtěžek bude věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. Na Pardubicku jdou vybrané peníze na rekonstrukci objektu centra odlehčovacích služeb pro nemohoucí seniory," vysvětluje Jana Karasová z diecézní charity.

V Přelouči sbírka probíhá od 4. do 8. ledna, V neděli bude slavnostně zakončena tradičním benefičním koncertem žáků místní „zušky" v kostele sv. Jakuba od 15 hodin. K akci se připojily i další místa na Pardubicku. Na krále tak můžete narazit v Dašicích, Holicích, Srchu, Moravanech nebo například v Sezemicích. Jako již tradičně se koleduje také v Cholticích, a to v úterý 6. ledna.

„Tříkrálovka" je největší dobrovolnickou akcí u nás, ročně se do ní zapojí tisíce lidí z celé republiky. Všechny kasičky, s nimiž tři mudrci z východu obcházejí ulice, školy, úřady i domácnosti, jsou úředně zapečetěné a opatřené logem charity. Vedoucí každé skupinky je navíc vybaven průkazem koledníka.