Postava Arnošta
Arnošt – patron Pardubic, rádce a přítel Karla IV., organizátor a reformátor církve i společnosti. Často působil jako diplomat ve službách Karla IV. Arnošt byl vždy považován za patrona města Pardubic, které byly hlavním rodovým statkem jeho otce, rytíře Arnošta z Hostýně. V Pardubicích dal arcibiskup Arnošt před rokem 1359 vystavět kostel Zvěstování Panny Marie a v roce 1363 na jeho pozvání navštívil pardubický hrad i sám Karel IV.

Pondělní  den bude patřit Arnoštu z Pardubic. Hlavní část vzpomínkových akcí si v kostele svatého Bartoloměje a na prostranství nedaleké zvonice připomene 650. výročí úmrtí prvního pražského arcibiskupa a patrona města Pardubic.
„V den Arnoštova úmrtí bude v kostele svatého Bartoloměje renomovaný historik František Šebek přednášet o odkazu Arnošta z Pardubic. Následovat bude mše svatá, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka, 36. arcibiskup pražský," sdělila Jana Fiedlerová z oddělení kultury pardubického magistrátu.

Známou ikonu města oslaví divadlo

Z kostela se pak vzpomínkový akt přesune k sousední zvonici, kde od 19:30 hodin život prvního pražského arcibiskupa připomene komponovaný pořad Východočeského divadla Pardubice.
Zazní ukázky z muzikálů Jeptišky a Noc na Karlštejně, ve kterém Arnošt z Pardubic jako postava vystupuje. Divákům zazpívají Jindra Janoušková, Dagmar Novotná, Petra Janečková, Martina Sikorová, Ladislav Špiner, Josef Pejchal a Milan Němec.

Divadlo také uvede krátkou divadelní hru Jarada Portského Z Kladska do Pardubic o životě a díle Arnošta z Pardubic, ve které budou účinkovat Ludmila Mecerodová, Josef Vrána a členové Mladého divadelního studia LAIK.

Dojde také k symbolickému završení několikaleté veřejné sbírky na realizaci Duchovního zvonu bohyně Thálie, zhotoveného podle výtvarného návrhu herce Pavla Novotného, a na výrobu schodiště do zvonice u kostela svatého Bartoloměje. Schody, které jsou v městské zvonici již nainstalovány, i zvon, budou předány pardubické farnosti.

Zvon bohyně Thálie bude zdobit foyer

Ta se však rozhodla neumístit zvon na církevní půdu, ale propůjčit jej za symbolickou jednu korunu ročně na 99 let Východočeskému divadlu, které ho bude užívat ke slavnostním úkonům a bude trvale vystaven ve foyer divadla.

Večer připomene i Den ozbrojených sil

„Nové schodiště ke zvonům bude během akce poprvé zpřístupněno veřejnosti. Zájemci budou moci zvonici navštívit a čeká je i odborný výklad o její historii a zvonech," upřesnil ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal.
Na divadelní část výjimečného podvečera, který připomene i Den ozbrojených sil České republiky, pak naváže koncert Vysokoškolského uměleckého souboru.

Markéta Markovicsová