Pernštýnské náměstí se na dva víkendové dny proměnilo v historický adventní jarmark.
Návštěvníci se mohli procházet mezi desítkami stánků. V některých z nich pak bylo možné vidět lidové řemeslníky. Samozřejmostí byla nabídka staročeských jídel a nápojů. V chladném počasí přišla vhod teplá medovina nebo horký punč. Ten pak mnozí návštěvníci popíjeli z keramického hrnečku.

Na lidi však čekal také bohatý doprovodný program. Mohli vidět trubadúry, sokolníky či loutkové divadlo.
K vidění byly na Pernštýnském náměstí hned tři betlémy. Jeden dřevěný, vyřezávaný stojí stále pod obřím vánočním stromem. Další dřevěný je pak možné vidět ve výstavním prostoru Mázhausu. Pochopitelně ale, že tím nejatraktivnějším je již tradiční „živý betlém“! V prostorách Mázhausu, který se stal na čas staročeskou vánoční světnicí, mohly děti posílat svá přání Ježíškovi.

Vrcholem Mikulášských slavností však byl nedělní podvečer. Za zvuku trubačů se totiž poprvé slavnostně rozsvítil obří vánoční strom!