Jedinečným dílem je mimo jiné hala pardubického vlakového nádraží. A právě tam, v prostoru knihkupectví Mozaika, se v den výročí narození Karla Řepy uskuteční stylová vzpomínková akce.

Výstava fotografií

Hlavním bodem oslavy života a díla Karla Řepy bude výstava fotografií pardubického fotografa Štěpána Bartoše, který svým fotoaparátem zmapoval stavby a projekty slavného architekta.

Výstava bude na pardubickém nádraží k vidění jeden jediný den, v sobotu 24. října se pak přesune na dostihové závodiště. I tam se bude na osobnost Karla Řepy vzpomínat, do dostihového programu je zařazen dostih k poctě architektu Karlu Řepovi.
„Jsou to snímky, které jsme vybrali s Pavlem Panochem do monografie pana architekta. Jsou staré skoro patnáct let, ale na kráse Řepových staveb to nijak neubírá," prohlásil fotograf Štěpán Bartoš.

„Je skvělé, že v Pardubicích za první republiky působili kromě celostátních architektů, jako byli Machoň nebo Gočár, také autoři regionální, za jejichž stavby se rozhodně stydět nemusíme. Bylo by fajn, kdyby se opět takový architekt v dnešních Pardubicích objevil," uvedl Štěpán Bartoš.

Architekt Karel Řepa se narodil 23. října 1895 v Novém Plese. Od roku 1918 studoval UMPRUM v Praze. Byl žákem Josipa Plečnika, jehož styl jej ovlivnil. Natrvalo se Karel Řepa v Pardubicích usadil v polovině 20. let minulého století, kde projektoval celou řadu domů a dalších objektů – včetně pardubického hlavního nádraží, které je dnes vyhlášeno kulturní památkou.

„Budova pardubického nádraží je jedním z nejkrásnějších a architektonicky nejhodnotnějších nádraží v naší zemi. Není ale jedinou stopou, kterou v Pardubicích fenomenální architekt pro budoucí generace zanechal. Nesmíme zapomínat například ani na objekt Průmyslového muzea, kde dnes sídlí naše krajská Střední průmyslová škola. Vážím si také toho, jak odkaz Karla Řepy uchovává jeho syn, architekt Miroslav Řepa," řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Chtěl bych poděkovat nejen jemu, ale také organizátorům této vzpomínky z knihkupectví Mozaika. Díky tomu si můžeme připomenout, že některá díla, i když je prověřil čas, jsou stále na úrovni a je potřeba se o ně pouze dobře starat," podotkl hejtman.
O architektu Karlu Řepovi promluví také uznávaný historik architektury Zdeněk Lukeš, lidé si tu budou moci také koupit – a nechat podepsat od autorů i od syna architekta Miroslava Řepy – knihu vydanou v roce 2003 s názvem Karel Řepa – Pardubický architekt ve věku nejistot.

Celoživotní vzor

„Můj táta, architekt Karel Řepa, byl nejtvořivější pardubický architekt 1. poloviny 20. století. Tátova generace to neměla lehké – první světová válka a pak šedesátá léta socialistické éry. Kdyby se tátovi nepodařilo nic výjimečného a nezůstaly po něm vzpomínky na Výstavu tělesné výchovy a sportu v roce 1931 a pardubické nádraží po druhé světové válce, zůstane můj otec neopomíjitelnou osobností české architektury. A pro mě osobě nejvzácnějším člověkem a celoživotním vzorem," zavzpomínal na svého otce architekt Miroslav Řepa.

Poctu architektu Karlu Řepovi zahájí v pátek v jedenáct hodin vernisáž výstavy fotografií, která bude instalována v prostoru před Knihkupectvím Mozaika.

Právě jeho provozovatelé vyhověli přání architekta Miroslava Řepy a organizace vzpomínky na významného českého architekta se ujali.

„Je pro nás velkou ctí, že oslava 120. výročí narození Karla Řepy se odehraje právě před naší Mozaikou, v nádherné nádražní hale od architekta Karla Řepy a jeho spolupracovníků. Věřím, že během pátku si přijde výstavu prohlédnout co nejvíce Pardubáků," doplnil Jan Doležal, provozovatel Knihkupectví Mozaika. To je vůbec nejstarším nádražním knihkupectvím v České republice. Otevřeno bylo v květnu 1959, pouhý rok po zprovoznění nádražní haly.

Knihkupectví navazovalo na tradici prodeje knih na starém pardubickém nádraží, kterou už za první republiky založil pardubický knihkupec Polák. Nádražnímu knihkupectví v roce 2014 hrozil zánik. Našli se ale nadšenci, kteří se rozhodli tradici uchovat.