Pardubice – „Mrtvé rameno vzniklo odstavením části přirozeného labského ramene od hlavního toku na začátku dvacátého století. Od té doby se vodní plocha samovolně zmenšuje," uvedla Jana Burianová, tisková mluvčí Státního podniku Povodí Labe, který má projekt na starosti.

Bude se kácet, těžit, sázet a  čistit

Práce začnou v únoru kácením stromů a dřevin. Poté místo prohledají pyrotechnici. Těžba bahna je naplánována na červen a skončit by měla v až září příštího roku.
V rámci projektu bude pokáceno na čtyři sta dvacet stromů a dřevin a odstraněny křoviny z plochy skoro jeden a půl hektaru. Na jejich místo bude vysázeno padesát stromů a šestatřicet keřů.
Hlavním cílem znovuoživení labského ramene je odbahnění, zvětšení  jezírka Bajkal a odstranění  sedimentů.   Polabiny tak na pár měsíců obsadí sací bagry a jiná těžká technika.

K Bajkalu na rande i na čerstvý vzduch

O tom, že je úprava zanesené plochy potřeba, svědčí i fakt, že rameno dosud nikdy nebylo čištěno. „Znovuoživení ramene zajistí zachování druhové rozmanitosti území i životních podmínek pro chráněné organismy," uvedla Jana Burianová „Díky odbahnění dojde ke zlepšení hygienických podmínek v lokalitě," dodala Jana Burianová.

Po vyčištění zaneseného koryta a znovuoživení Bajkalu by tak v Polabinách mohl vzniknout prostor k rekreaci, procházkám či zábavě.
Záměr bude realizován díky dotacím z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládané náklady byly vyčísleny na sedmdesát milionů korun.