„V podstatě to znamená likvidaci VČG, která se stane jedním z mnoha oddělení nové organizace. Tyto závěry jsou v absolutním rozporu s názory odborné komise, kterou k této problematice kraj před několika měsíci ustavil a jejíž stanoviska jsou dodnes k dispozici na internetu. Z dvanácti expertů se tehdy deset vyslovilo proti sloučení,” uvedla předsedkyně Uměleckohistorické společnosti (UHS) Michaela Ottová.

„Analýza objednaná krajem dospěla k pozoruhodnému zjištění, že kromě absence archeologického a konzervátorského oddělení se obě instituce v ničem zásadním neliší, a proto není důvod je nesloučit. Z tohoto pohledu je samozřejmě možné cokoliv, například spojit muzeum porcelánu s muzeem historických automobilů, protože prodávají vstupenky, mají sbírkové předměty a každoročně dělají inventury, tedy provádějí všechny činnosti příspěvkové organizace muzejního typu,” vysvětlila předsedkyně UHS.

Peníze se neušetří

„Jeden důležitý závěr nicméně studie přinesla, a sice to, že budoucím sloučením se ne᠆ušetří žádné finanční prostředky. VČM i VČG se řadí ke špičkovým institucím svého druhu, společný marketing nebo kooperace obou institucí v jednom objektu jsou problémy, které lze jednoduše řešit. Je zcela zjevné, že pro sloučení obou institucí neexistuje žádný důvod,” dodala Ottová.

„Nechceme spekulovat, co představitele kraje k tomuto kroku vede, nicméně jako zástupci uměleckohistorické obce vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tímto krokem, který považujeme za nezodpovědný a unáhlený. Apelujeme proto na osobní zodpovědnost radních a zastupitelů Pardubického kraje, zánik dlouhá léta budovaných a dobře fungujících kulturních institucí na základě materiálu, jehož účelovost bije do očí, na mnoho dalších let ovlivní kulturní atmosféru v Pardubicích i celém Pardubickém kraji,” uzavřela Michaela Ottová.

(len)