Sloučit Gymnázium Dašická se Sportovním gymnáziem Pardubice? Pedagogické rady obou škol mají jasno. Říkají razantně ne!
Opatrná v otázce slučování gymnázií je ale už i krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová.

„Slučování těchto gymnázií teď vůbec není na pořadu dne. Není to ani zaneseno v krajské koncepci školství. Zatím neexistuje žádný konkrétní plán, nejprve to určitě musíme projednat v zastupitelstvu kraje,“ uvedla Pernicová.

Na webových stránkách Pardubického kraje je ovšem umístěna tisková zpráva, která přináší přehled změn ve středním školstvím, které prošly zastupitelstvem. A mezi doporučenými změnami je i splynutí „Dašáku“ se Sportovním gymnáziem.

Sloučení škol je prý až poslední varianta

„Varianta splynutí obou škol je až posledním možným řešením. O sloučení bychom jednali až v případě, že by Sportovní gymnázium nezískalo dostatečné finanční prostředky. Navíc by současně musel poklesnout i počet studentů na Gymnáziu Dašická,“ vysvětlila krajská radní.
Ředitelé obou dotčených škol mají z případného slučování strach.
„Krajští radní slibují, že o sloučení škol bude probíhat diskuze. My se ale trochu bojíme, abychom nebyli postaveni před hotovou věc,“ sdělil ředitel Sportovního gymnázia Pardubice Martin Kubrycht.

Pedagogické rady obou gymnázií vypracovaly společné stanovisko, kde radním předkládají argumenty proti splynutí škol. Mezi hlavní důvody patří tradice obou školských zařízení, jejich odlišná profilace a renomé, které by mohlo spojením škol utrpět. Ředitelé obou škol už ale začínají přemýšlet nad praktickými důsledky případného splynutí gymnázií.

„U nás by byl největší problém, že by se nejspíš snížila úroveň výuky. Učitelé by logicky nemohli mít jiná měřítka na jednotlivé třídy. Pokud by došlo k sestěhování škol do budovy Gymnázia Dašická, tak bychom také měli problém s využitím odborných učeben. Ty jsme v posledních letech špičkově vybavili a pokud by musely být používány jako kmenové třídy, tak by ztratily smysluplné využití,“ podotkla ředitelka Gymnázia Dašická Jitka Svobodová.

Martin Kubrycht si zase nedovede představit, jak by se při případném stěhování řešil problém se sportovišti.
„V areálu našeho gymnázia je sportovní hala, malá tělocvična s vybavením na gymnastiku, posilovny či regenerační linka,“ vyjmenoval vybavení pro sportovce Martin Kubrycht.

Podle vedení obou škol by při spojení patrně došlo k utlumení zájmu o sportovní třídy. „Sloučení škol by nebylo dobré pro sportovní třídy. Pro naše studenty by se zhoršily sportovní podmínky. Na tom se jednomyslně shodli všichni trenéři našeho gymnázia,“ potvrdila jedna z trenérek ze Sportovního gymnázia.

„Děti nemůžeme nacpat na půdu“

Tyto výtky chápe i radní Pernicová. „Vím, že sportovní gymnázium je poněkud atypické. Důležitou roli bude hrát ekonomika, ale případné slučování rozhodně nebudeme řešit teď, ale až tak za dva až tři roky. Vždyť nyní by se ani žáci obou škol do jedné budovy ani nevešly. A vzhledem k prestiži obou škol nemůžeme nacpat děti někam na půdu,“ konstatovala Jana Pernicová.

Lukáš Dubský