Sloučení Východočeského muzea a Východočeské galerie se prozatím odkládá. Neznamená to ale, že by krajští radní kontroverzní změnu zcela odstranili ze svých plánů. Důvodem pro odklad jsou především investiční akce, které musí Pardubický kraj řešit přednostně.

„Celou záležitost není možné řešit unáhleně. Neznamená to ovšem, že nakonec nedojde ke sloučení těchto dvou institucí," podotkla krajská radní Jana Pernicová.

Přednost investicím

„V současné době řešíme investiční akce na pardubickém zámku, které je nutné zvládnout do konce roku. Proto se musí řešení organizačních záležitostí odložit," vysvětlil Tomáš Libánek, vedoucí oddělení kultury a památkové péče na krajském úřadě.
Dalším důvodem odkladu je fakt, že kraj je v současnosti plně zaměstnán také spolupořádáním Pernštejnského roku. „Sloučení by nyní mohlo narušit rozvoj obou organizací," dodala Jana Pernicová.

Sloučení muzea a galerie se setkalo s velkou kritikou z řad odborné veřejnosti.

„V podstatě to znamená likvidaci galerie, která se stane jedním z mnoha oddělení nové organizace. Tyto závěry jsou v absolutním rozporu s názory odborné komise, kterou k této problematice kraj  ustavil. Z dvanácti expertů se tehdy deset vyslovilo proti sloučení," uvedla například předsedkyně Uměleckohistorické společnosti Michaela Ottová.

„Bude to přínos"

Naopak analýza, kterou si nechal kraj na podzim loňského roku zpracovat, označila sloučení za přínosné. Studie, která kraj přišla na zhruba 200 tisíc korun, nijak nepracovala s finančním efektem sloučení muzea a galerie.

„Řešili jsme pouze organizační uspořádání obou institucí. Po studiu dokumentace a analýze současného stavu nám vyšlo, že rozdíly mezi činností galerie a muzea nejsou velké, tudíž je možné je sloučit," uvedla Věra Šlancarová z firmy Scott & Hagget, která pro Pardubický kraj analýzu zpracovala.

Lukáš Dubský