Město má pro údržbu zeleně a další služby zřízenou vlastní firmu – Služby města Pardubic. Jenže zakázky na sekání trávy zadávají městské obvody podle pravidel veřejné soutěže. Část městských obvodů tak sekají soukromé firmy, které vyšly vítězně z vypsaných soutěží.

„Stačilo by přitom vypsat cenovou poptávku a zakázku pak zadat v režimu 'in-house' vlastní, za tímto účelem zřízené firmě. Zákon o veřejných zakázkách toto umožňuje," namítá proti tomuto postupu zastupitel František Brendl (Pardubáci).

Služby města Pardubic tak letos sekání trávy provádějí pro tři městské obvody. „V současné sezoně v Pardubicích sečeme na městských obvodech v Polabinách, na Dubině a Svítkově plus některé části sídliště Dukla, které si objednával magistrát města," říká mluvčí Služeb města Pardubice Světlana Pozníková.

Ačkoliv tento rok mají městské služby sekat trávníky ani ne v polovině z městských obvodů, i tak jde o dost rozsáhlé plochy. „Tento rok to pro nás představuje 800 000 metrů čtverečních ploch. Sekání se opakuje v závislosti na požadavcích a potřebách jednotlivých míst. Seká se pětkrát i sedmkrát za rok," dodává Světlana Pozníková.

Na sekání trávy mají Služby města Pardubice deset zaměstnanců. Největší práci jim dá sídliště Dubina. „Tam je největší podíl sekání jak ploch mezi budovami, tak volných prostor," říká Pozníková.

František Brendl: Ukázkový paradox fungování obvodů
„Sekání trávy je jedním z nejkřiklavějších paradoxů fungování městských obvodů," říká k tématu zastupitel František Brendl (Pardubáci), který patří ke kritikům existence a fungování městských obvodů.

„Máme tady městskou akciovou firmu, která je přímo pro tyto práce určená. Z daní občanů má nakoupenou techniku, zaměstnává na to lidi a naproti tomu jsou městské obvody, které si v některých případech vybavují vlastní technické služby. Úplný paradox nastává třeba na prvním městském obvodu, který si zřizuje vlastní technické služby – se zaměstnanci i technikou. A to jej vede starosta Menšík, který je, stejně jako ředitelka Služeb města Pardubic (SMP) Lea Tomková, členem hnutí ANO. Pak má město fungovat jako celek. Ať tedy toto dělají pouze soukromníci a zrušme tedy Služby města Pardubic. Jinak je to nelogické kolečko," konstatuje František Brendl.

„V orgánech SMP jsou snad lidé, které tam dosazuje město a měli by se tedy snažit o nastavení pro obvody výhodných podmínek spolupráce. Akciová společnost vlastněná městem navíc vykazuje ve svém hospodaření zisk, takže by měla být schopná jít s cenami za sekání trávy i dolů. Tady se vůbec nabízí otázka, proč městská společnost vlastně vytváří zisk, když pracuje hlavně na zakázkách, které jí zadává město?" ptá se František Brendl.

Podle něj by ani městské obvody zakázky na sekání trávy soutěžit nemusely, protože zákon o veřejných zakázkách na městské firmy pamatuje a zadávání zakázek přímo umožňuje. „Jenže to je samozřejmě populární argument, že se soutěží příznivější cena. Výsledkem ale je, že vyvedeme peníze z velké radnice na obvod, který je utratí u soukromníka. Služby města Pardubic by je ale vracely do rozpočtu. Na to navazují další paradoxy, třeba městská kompostárna, kterou kvůli trávě máme, ale soukromé firmy ji nevyužívají," uzavírá František Brendl.