Sociální službys novým názvem

 

„Změnil se název – z Centra sociálních služeb se staly Sociální služby města Pardubice,“ říká náměstkyně primátora Štěpánka Fraňková, pod kterou spadá oblast pomoci starým a handicapovaným lidem. „Dosud je tam ředitelkou paní Hana Vičíková. Samozřejmě vzhledem k tomu, že tato organizace přešla jakoby pod nového provozovatele, tak si chceme udělat výběrové řízení na nového ředitele.“

Uzávěrka podávání přihlášek do konkurzu je 29. června, nejvhodnější kandidát by pak měl být podle radních znám v polovině srpna. Hledání nového vedení, přestože není vyloučeno, že tento post obhájí dosavadní ředitelka, se přitom děje ve stínu policejního vyšetřování. „Pardubický kraj provedl ve službách ke konci roku 2006 kontrolu, z které vyplynulo trestní oznámení na neznámého pachatele na – troufnu si říci – údajné špatné hospodaření v této organizaci,“ říká Štěpánka Fraňková.

Spravují domypro seniory

 

„Po malých průtazích nám byl výsledek kontroly z kraje postoupen. Na přelomu dubna a května proběhlo jednání u pana primátora a za přítomnosti paní Vičíkové, kde jsme jí předali výsledek kontroly. Žádali jsme ji o její vyjádření, a to nás nevedlo k tomu, abychom ji například pro ztrátu důvěry okamžitě odvolávali na hodinu z místa ředitelky této organizace,“ uvedla náměstkyně, podle které vypsání výběrového řízení nesouvisí s vyšetřováním hospodaření, ale je formálním důsledkem změny zřizovatele.

„Kontrolou napadené skutečnosti nám připadali jako vysvětlitelné. Nebyl to důvod, abychom se chovali podobně jako kraj,“ dodal primátor Jaroslav Deml, který věří, že se současná ředitelka znovu do výběrového řízení přihlásí.

Sociální služby města Pardubice spravují domovy s pečovatelskou službou a pro seniory, spádá pod ně pečovatelská terénní služba. Město v minulosti přispívalo a bude i v dalších letech přispívat na jejich provoz zhruba kolem patnácti milionů korun ročně.