12.00 Vosáhlová Jiřina, důch., 1929, Rohovládova Bělá.