11.15 Třešňák Miroslav, důch., 1931, Pardubice
12.00 Vaňková Marie, důch., 1925, Kojice