„Docela natěšen jsem přišel na besedu o revitalizaci Tyršových sadů. Mile mne překvapil i téměř plný sál. V úvodu nám byl předveden projekt a nutno říci, že některé jeho části jsou zdařilé. Ale! Před několika dny jsme si v tisku přečetli mínění architekta, podle něhož zástavba, která byla vybudována v roce 1931 na Všesportovní výstavu, se nehodila jako protějšek zámku. Objekty, které jsou nyní navrhovány, t.j. krabice z betonu, skla a dřeva, se tam hodí? To je absurdní,“ napsal do redakce čtenář Miloslav Zavoral.

„Zazněly hlasy, že bez Rotundy a Jezírka nebudou mít ,Tyršáky’ nikdy bývalé kouzlo. Proto také pan architekt Miroslav Řepa, který obhajoval opětovné vybudování minimálně těchto dvou objektů, sklidil největší aplaus,“ pokračoval Miloslav Zavoral.

„V návrhu, který skončil na druhém místě, prý tyto stavby navrženy byly. Ze strany bývalého vedení radnice bylo postupováno podle obvyklého klišé. Veřejnost byla seznámena s již hotovým projektem, který vybrala úzká skupina lidí bez toho, aby nejprve v tisku zveřejnila všechny soutěžící návrhy a brala ohledy na názory spoluobčanů. Bylo by dobré alespoň dodatečně tyto návrhy otisknout. O tom, zda bude do nového plánu zabudována Rotunda a Jezírko, může rozhodnout už jen radnice, je totiž investorem. Snad už konečně zvítězí objektivita a dobrý vkus,“ podotkl Zavoral.

Proti přesunu sochy

„Dovolil bych si přidat hlas proti přemístění památníku rudoarmějců. Domnívám se, že památník patří k historïi Pardubic, na rozdíl od stromů, které zastiňují zámek. Takový překrásný zámek máme v Pardubicích, tolik let trvala jeho rekonstrukce a v létě o něm ani nikdo neví, protože je zcela neviditelný, schovaný za olistěnými stromy. Historicky valy nikdy nebyly osázeny stromy. Vím, ochránci přírody mohou diskutovat o tom, že by ptáci neměli kde hnízdit…

Vždyť kolem Chrudimky a kolem Labe je tolik zeleně, že by ptáci určitě zahnízdili jinde a mimoto, rekonstruovaný park může být vyplněn keři a nízkými stromy, takže úbytek zeleně se určitě nahradí. A znovu opakuji, hlasuji pro ponechání pomníku obětem války na místě, kde je doposud,“ sdělil čtenář podepsaný jako Tamiza. „A dovolím si konstatovat, že by nikdo neprotestoval, kdyby Pardubice osvobodila americká armáda a byl by tam pomník amerických vojáků. Pokud někoho irituje hvězda, ať si uvědomí trochu historii. I ta hvězda do historie našeho města a celého našeho národa patří,“ řekl.

Jaký máte názor na rekonstrukci Tyršových sadů? Diskutujte pod článkem!