„Nejdůležitější v tuto chvíli je dostat příspěvek na sociální péči k poskytovatelům. Zatím tomu tak často není,“ konstatoval Marian Hošek.

„V současné době zkoumáme, jestli peníze, které jsou určené na sociální péči, jsou za sociální služby také utraceny. Průzkum, který jsme připravili, ukáže, kolik peněz se nedostane zpět do systému,“ vysvětlil náměstek ministra.

„Potřebujeme zjistit, zda lidé, kteří příspěvek na sociální péči dostávají, ho opravdu potřebují. Také kontrolujeme, jestli péči, kterou potřebují, opravdu dostávají,“ poznamenal Marian Hošek.

Dříve se do domovů pro seniory často dostali lidé, kteří tímto způsobem řešili bytovou situaci v rodině. To současný zákon nepřipouští.

„Vím o tom, že někteří naši klienti nesplňují požadavky zákona tak, jak je dnes definován. Ale jejich smlouvy jsou platné, takže je určitě vypovídat nebudeme,“ sdělil Petr Krejčí, vedoucí pardubického Domova pro seniory U kostelíčka. „Noví klienti musí samozřejmě splňovat podmínky podle nového zákona,“ dodal.

Na jednání s náměstkem ministra se hovořilo také o vzdělávání pracovníků, kteří v sociálních zařízeních pracují.

„Je pravdou, že si někteří doplnění vzdělání platí ze svého, ale není to jejich povinnost,“ upřesnil Hošek některé nejasnosti. Peníze na vzdělání poskytují evropské fondy.

„U nás se problém zvyšování kvalifikace týká přibližně deseti zaměstnanců. Měli by si vzdělání doplnit do konce roku 2008 a termín jistě dodržíme. Někteří souhlasili, že si zvyšování kvalifikace zaplatí ze svého. Výklad zákona tuto možnost připouští. Noví zaměstnanci pochopitelně musí vyhovovat požadovaným kritériím,“ doplnil Krejčí.

„Chceme, aby sociální zařízení dodržovala určitou kvalitu. Inspekce kvality budou kontrolovat standardy požadované pro určité zařízení. Mají své metody, kterými dokáží zjistit úroveň poskytovaných služeb, ale také například to, jak se klientům daří a jak se s nimi zachází,“ uvedl náměstek ministra Marian Hošek.

„Pardubický kraj je v sociální oblasti velmi dobře připravený na chystané změny. Proto byl vybrán pro pilotní program, který má prověřit slabá místa nového zákona a jeho zavádění do praxe,“ prohlásil náměstek ministra na tiskové konferenci.

„Musíme také změnit rozvrstvení služeb v kraji. Často je větší koncentrace ve městě a na venkově služba chybí. I toto budou řešit změny zákona o sociálních službách,“ uzavřel Marian Hošek.