Je tomu již sto padesát let, kdy v Pardubicích začala fungovat tělocvičná organizace Sokol. A výročí se musí oslavit. V případě Sokolů tomu nemůže být jinak než pohybem. Ke slovu přišla ale i kultura.

Víkend sportovní

Oslavy se konaly po celý víkend. Sobota patřila především dětem. Dopoledne se na zrekonstruovaném venkovním hřišti pardubické sokolovny mohly ve sportovních disciplínách poměřit handicapované děti, odpoledne pak byl připraven program pro zdravé. Součástí sportovního klání byly ale i tvořivé dílny nebo pohádka. Dětem se ukázali také sokolníci s dravci. Večer pak patřil dětské maškarní diskotéce. Závěr sobotního programu obstaral milovník Kolalokovy limonády v derniéře hry Limonádový Joe v podání Divadla Exil.

Neděle pak patřila sportovním disciplínám.
Soutěžní sportovní klání byla připravena pro dvojice a paleta pro jejich výběr byla pestrá. Od streetbalu, nohejbalu přes volejbal. Své místo zde našel i hlavně ve Francii oblíbený pétanque a k dispozici zde byly také badmintonové rakety. Pochopitelně se nehrálo jen tak, soutěžní dvojice mezi sebou mohly bojovat v kategoriích mužských, ženských a smíšených dvojic.

Sokol je aktivní

„Členové pardubického Sokola se po celých sto padesát let aktivně zapojovali do dění našeho města a město zase ovlivňovalo činnost jednoty. Pardubičtí Sokolové, a samozřejmě i všichni Pardubáci, mohou být po právu hrdí na tuto sto padesátiletou symbiózu. Oslavy jsme proto rádi začlenili do obou částí Městských slavností a také jsme na ně poskytli příspěvek ve výši sto tisíc korun," říká primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.