Ve hře je i varianta, že by rekonstrukci dokončila jiná stavební firma.
„Tato varianta není nemožná, ale my máme zájem, aby opravu dokončila stavba IMOS. Nezáleží to ale jen na nás, jde o to, jak se k tomu postaví  firma," uvedla jednatelka Tělovýchovné jednoty Sokol Pardubice Pavla Avramová s tím, že další kolo jednání bylo na programu v pondělí.

„Jednání o vícepracích zatím není ukončené. My jsme Sokolu předložili nabídku, oni ji nyní zvažují. Nemáme stanovený žádný termín, do kdy by mělo dojít k domluvě. Nyní jsme smlouvu na návrh Sokola doplňovali a včera jsme jim novou variantu odeslali ke schválení," vysvětlil Milan Karásek, ředitel závodu IMOS Brno – pozemní stavby.

Výrazně horší stav

Rekonstrukce se zastavila, protože se zjistilo, že budova je ve výrazně horším stavu, než se zjistilo při průzkumných pracích. Musela se proto dopracovat projektová dokumentace, určitě se už nestihne termín dokončení na konci června, ke kterému se společnost IMOS zavázala ve smlouvě o dílo.

Původní náklady generální opravy objektu byly téměř 90 milionů korun. O kolik se projekt hrazený částečně z evropských fondů prodraží?
„Cena opravy by měla být vyšší zhruba o osm milionů korun. Generální dodavatel vypracoval nový harmonogram, který počítá s tím, že oprava bude  trvat 180 dní od podpisu smlouvy," podotkla Pavla Avramová.

Do konce října?

To znamená, že pokud by byla smlouva podepsána v nejbližších dnech, tak by mohla sokolovna dostat novou tvář do konce října. Nebude kvůli zdržení problém s evropskými dotacemi? S Regionální radou Severovýchod prý Sokol Pardubice již jednal, pozdější termín dokončení rekonstrukce by dotaci z Evropské unie ohrozit neměl.

Skutečný stav budovy se ukázal, až když se začalo s demolicemi. Na jednom místě jsou zlomené dva vazné trámy, což znamená, že celá střecha se bude muset nadzvednout a znovu vyzdít.
„Hrozilo, že dojde k destrukci střechy. U betonových podlah je udávaná požadovaná únosnost 400 a někde 500 kilogramů. Ukázalo se, že mají únosnost 60 až 65 kilogramů a podle statika jsou podlahy někde tak narušené, že mají únosnost nula," podotkl místostarosta Sokola Pardubice Miroslav Janovský.

Není bez zajímavosti, že generální ředitel holdingu Enteria Libor Joska, jehož firma skončila v tendru na druhém místě, nedodržení termínů očekával už zhruba před půl rokem.