Šance na úspěch?

Podle mluvčího ŘVC Václava Straky má nynější snaha šanci na úspěch, neboť záměr byl upraven a vychází vstříc odpůrcům stavby.

„O polovinu jsme zmenšili původní stavební zábor Slavíkových ostrovů. Chystáme zatravnění ještě větší plochy zemědělské půdy podél plavebního kanálu, kterou jsme vykoupili pro realizaci ekologické kompenzace jako náhradní lokality pro místní živočichy a rostliny. Celý vnitřní prostor Slavíkových ostrovů bude biocentrem," konstatoval Václav Straka.

Ekologické sdružení Děti Země, které proti výstavbě plavebního kanálu vede právní bitvu již zhruba deset let, zatím obsah žádosti o územní rozhodnutí nezná.

„Pochybuji ale, že dokumentaci přepracovali tak, aby byla přijatelná. Výjimky ze zákona na ochranu přírody a krajiny a zásah do významného krajinného prvku jsou dělané na maximální rozsah, takže čekáme, že změny jsou nepatrné," řekl předseda sdružení Miroslav Patrik.

Námitky musí Děti Země podat do 13. července.

Dlouholeté spory

Spory o výstavbu kanálu u Přelouče trvají již mnoho let.

Podle ekologů by stavba zničila biotopy více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů na Slavíkových ostrovech včetně největší populace modrásků očkovaných v Čechách.

„Náklady na plavební stupeň se odhadují na 3,3 miliardy korun. V návrhu rozpočtu na příští rok se zatím s žádnou částkou nepočítá, až na rok 2014. Nejsou ještě vyřízena všechna povolení a neví se, jak dopadne územní řízení," nechal se slyšet Václav Straka.

Podle něj by mohl stavbu financovat stát, ale také zčásti evropské dotace, další možností jsou dodavatelské úvěry stavebních firem.

ŘVC tvrdí, že splavnění Labe ulehčí okolním silnicím od těžkých a nadrozměrných nákladů, které bude možné přepravovat po vodě.

Plavební stupeň by měl zvýšit ochranu proti povodním a vylepšit rekreační zónu, výletní lodě by mohly plout až do Pardubic.

Nové mosty také poslouží jako cyklostezky a chodníky a usnadní dopravu místním obyvatelům.

Splavnění Labe prosazuje i Pardubický kraj a přejí si je také zástupci zaměstnavatelů, kteří v projektu vidí jednu z cest oživení hospodářství.

ŘVC již za projektanty, různé odborníky, právníky a za výkupy pozemků vydalo kolem 700 milionů korun.

Nehospodárné vynakládání peněz kritizoval v minulosti Nejvyšší kontrolní úřad.

Smysluplnost projektu je podle kritiků sporná, neboť vodní doprava je využívána jen málo, navíc souběžně s Labem vede nevytížený a pro náklady dostatečný železniční koridor.

(zr, čtk)