Povolení elektrárna získala bez posouzení dopadů na životní prostředí (EIA). Městský soud v Praze nejprve žalobu zamítl, ale v září 2018 Nejvyšší správní soud jeho rozsudek zrušil. Nyní městský soud rozhodl, že modernizace nemá výrazný negativní vliv na životní prostředí.

Stavební povolení umožnilo opravu elektrostatických odlučovačů a denitrifikaci bloků. Podle ekologických aktivistů však obnova obou bloků prodlouží jejich životnost až do roku 2030 a budou tak pokračovat negativní ekologické dopady provozu. Úřady však modernizaci vyhodnotily jako takzvaný podlimitní záměr, kde není EIA potřebná.

Ilustrační foto.
VIDEO: Zátah na nelegální cizince. Před policií začali utíkat

Emise čpavku

Podle spolku Frank Bold ovšem měla být EIA provedena, a to především kvůli čpavku, jenž může modernizovaná elektrárna vypouštět do ovzduší.

„EIA je povinná pro takzvané nadlimitní záměry, kam patří i elektrárna Chvaletice. Protože se však jednalo jen o přestavbu, a ne o stavbu nové elektrárny, bylo rozhodující, zda může přestavba mít významný negativní vliv na životní prostředí. Jestli ano, je nutné tento vliv posoudit v rámci EIA. Jestli ne, EIA se neprovádí. Ministerstvo životního prostředí se přiklonilo k druhé variantě. Stačilo mu, že elektrárna sníží emise některých látek a čpavek či další potenciální dopady a okolí nepovažovalo za podstatné. Podle našeho názoru postupovalo chybně,“ popsala právnička Laura Haiselová z organizace Frank Bold.

EIA nebyla potřeba

Podle Nejvyššího správního soudu některé záměry skutečně nedosáhly limitní hodnoty a správní orgány neměly povinnost automaticky posuzovat vliv na životní prostředí podle EIA. Nižšímu soudu však uložil, aby rozhodl, zda záměry a zejména denitrifikace výroby nemohly mít významný negativní vliv na životní prostředí.

„Dospěli jsme k závěru, že co se týče spojené denitrifikace, nejde o výrazné negativní vlivy na životní prostředí,“ řekla pro ČTK soudkyně městského soudu Naděžda Treschlová.

Starostka Chvaletic Zdeňka Marková.
Strážníci mají být vidět v ulicích, říká starostka Chvaletic Zdeňka Marková

Ekologizace

Verdikt pochopitelně elektrárna vítá. „Elektrárna ve Chvaleticích do ekologizace dlouhodobě investuje miliardy korun s cílem zajistit, aby do budoucna splňovala přísná evropská i česká nařízení, fungovala maximálně ekologicky. Z tohoto pohledu považujeme rozhodnutí soudu za logické,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy, kam elektrárna patří, Gabriela Sáričková Benešová.

Zástupci spolku Frank Bold čekají na písemné zdůvodnění rozsudku, poté se rozhodnou, zda podají kasační stížnost. „Máme za to, že prodloužení provozu tak významného znečišťovatele, jakým je chvaletická elektrárna, by se nemělo dít naslepo, ale až po posouzení vlivů na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí postupovalo jinak a během soudního projednání bylo jasně dokázáno, že při tom vycházelo z údajů o polovinu podhodnocených. Je překvapující, že podle soudu je to v pořádku,“ řekla Deníku Haiselová.

Žádost o výjimku

Modernizace snížila emise oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek. Nyní elektrárna žádá o výjimku z evropských limitů pro emise oxidů dusíku a zbytkové rtuti.

V blízkosti elektrárny Opatovice roste nová papírna.
Opatovice se mění v recyklační ostrov