Pardubice – Okresní soudy v Pardubickém kraji začaly zkoumat podmíněné a alternativní tresty, na které se může vztahovat amnestie prezidenta Václava Klause.
Zabývat se budou rovněž lidmi, kterým byl uložen kratší nepodmíněný trest, ale z různých důvodů jej nevykonali, a také těmi, kteří by mohli splnit podmínky amnestie i při delším trestu.
Počty těchto případů jdou do tisíců, rozhodování se věnují všichni soudci trestních úseků nad rámec své další agendy.
Pardubický soud čeká prohlédnout 1398 podmíněných a dalších 104 alternativních trestů, většinou obecně prospěšných prací, výjimečně domácího vězení.
Kromě toho se budou soudci zabývat 844 případy, které by mohly amnestii podléhat z blíže neupřesněných důvodů.

Zkrátí trest

Nenastoupených a nevykonaných nepodmíněných trestů do jednoho roku je 360. Dalším 123 lidem odsouzeným na jeden až dva roky vězení by mohl být díky amnestii trest zkrácen stejně jako pěti osobám s trestem nad dva roky, kteří jsou starší než 70 či 75 let.
„Případ zastavení trestního stíhání delšího než osm let u nás nebyl zjištěn," prohlásil mluvčí pardubického soudu Jan Šlosar.
V Pardubicích amnestie zaměstnává všech pět soudců trestního úseku, podle Šlosarova odhadu jim práce zabere několik týdnů, spíše však měsíců.

Dva soudci

V Chrudimi se amnestiím věnují dva soudci. Budou muset vyřídit odhadem 800 spisů, což představuje nejméně stejný počet lidí, spíše však více.
„Do současné doby oba trestní soudci rozhodli již několik desítek věcí. Jednalo se o nenastoupené tresty odnětí svobody, tresty domácího vězení a několik dalších trestů," uvedla mluvčí chrudimského soudu Soňa Soukupová.

Zhruba 60 bude případů obecně prospěšných prací, na které se bude vztahovat amnestie, kolem 200 by mělo být podmíněných trestů. Soukupová odhaduje, že amnestií bude dotčena nadpoloviční většina všech rozhodnutí v trestních věcech Okresního soudu v Chrudimi, kde byl obviněný odsouzen, u alternativních trestů to bude asi o 70 procent nevykonaných trestů. Trestní stíhání delší než osm let u soudu není.

U Okresního soudu ve Svitavách se prominutí trestu domácího vězení týká pěti lidí, obecně prospěšné práce nebude muset vykonat 95 lidí.
„Rozhodnutí o prominutí trestů domácího vězení a trestů obecně prospěšných prací již byla vyhotovena a jsou nyní rozesílána," nechal se slyšet předseda soudu Bohumil Kotala.
Kolik podmíněných trestů by mohlo být podle amnestie prominuto, dosud neví. Na amnestiích budou pracovat ve Svitavách dva soudci, mezi spisy není žádný, který se vleče přes osm let.
Tři trestní soudci Okresního soudu v Ústí nad Orlicí budou přezkoumávat asi 1700 spisů. V 97 procentech případů půjde o podmíněné a alternativní tresty. Žádný případ, který by se vlekl osm a více let, soud nezjistil.

Odvolací řízení

„Dosud bylo rozhodnuto v 60 věcech. Proces přezkoumání spisů se bude konat v následujících měsících," sdělil mluvčí soudu Jiří Procházka.
V pondělí opustil věznici v Pardubicích poslední z 269 amnestovaných, kteří si tam odpykávali tresty do jednoho roku, dalších asi 20 lidí čeká na výsledek odvolacích řízení. Před zahájením amnestie bylo za mřížemi pardubické věznice 768 vězňů.