O získání smlouvy o smlouvě budoucí kupní stejně jako v minulosti usilovala společnost Pernštejn City a nově i firma MxK. Žádná z nich však nesplnila podmínky soutěže. Město ji proto znovu zrušilo.

„U Pernštejn City byly nedostatky spíše formální, u MxK věcné. Ani jeden návrh nelze přijmout,“ uvedl vedoucí odboru kanceláře tajemníka pardubického magistrátu Jiří Turek.

Společnost Pernštejn City nesplnila technické kvalifikační požadavky, když opakovaně nedoložila, že má pro tuto veřejnou soutěž uzavřenou smlouvu s jinou právnickou osobou, která by kvalifikační předpoklady splňovala a na realizaci projektu se spolu s ní podílela.

„Firma MxK předložila stavební záměr, který je částečně umístěn i mimo pozemky nabízené městem k prodeji. Mimo nabízené území se tak dostala například výstavba domu pro seniory, který by měl být součástí první etapy výstavby,“ popsala mluvčí radnice Nataša Hradní.

O tom, kdo areál zastaví, tak rozhodne až nové zastupitelstvo. „S oběma zájemci chceme jednat dál ve snaze vybrat vítěze, i když soutěž musí být zrušena,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.