Celkem 21 ateliérů ze 13 zemí světa se zúčastnilo první mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže v historii Pardubic. Stála 2,8 milionu korun. Na východ Čech dorazily například návrhy 
z Velké Británie, Německa, Holandska, Tchaj-wanu, Číny, USA nebo Portugalska.

„I přes vysokou kvalitu většiny návrhů bylo rozhodnutí poroty v závěru jednomyslné," uvádí manažer projektu Dukla sportovní Miroslav Janovský.

VÍTĚZOVÉ Z FRANCIE

Nejlépe si se zadáním na novou podobu největšího sportovního areálu v Pardubicích poradil ateliér
z Paříže, který na svém projektu spolupracoval
s pražskými kolegy.

„Na vítězi se porota shod-la jednomyslně. Jsem přesvědčený, že město získává silného a kvalitního partnera, se kterým se mu podaří proměnit tuto část Pardubic v moderní sportoviště. Počet zahraničních ateliérů v soutěži je fantastický. Dokazuje to, že architektura je globalizovaná zejména díky internetu usnadňujícímu mezinárodní komunikaci. Sportovní typologie je navíc univerzální – podobně jako letištní terminály nebo nákupní centra," říká předseda mezinárodní poroty Saša Begović z Chorvatska.

Hlavními autory vítězného návrhu, který získal odměnu 900 tisíc korun, jsou François Lepeytre a Gaël Brulé. Členové poroty na něm kladně hodnotili racio-nální definování organizace areálu.

„Ve druhém kole byl návrh velice kvalitně dopracován. Autoři lépe promysleli celkovou hmotovou koncepci sportovního komplexu a jeho napojení na okolí, ale zlepšili také ekonomičnost provozu," popisuje odborný poradce poroty Janis Vlachopulos.

Porota ocenila také hlavní vstupní prostranství v centrálním bodě areálu. To je prý dobře dimenzovaným a chytře položeným náměstím, jež má svou roli v každé fázi fungování areálu.

„Architektonická soutěž dokazuje, že stejný úkol se dá ztvárnit stokrát jinak. Jsem rád, že jsme se v případě sportovního areálu na Dukle vydali touto cestou," sděluje primátor Pardubic a člen poroty Martin Charvát.

„Chceme povýšit Duklu sportovní na úroveň národní důležitosti. Začíná začleněním širšího náměstíčka vedoucího k hlavnímu vcho-du. Tento velkorysý prostor dodává tomuto důležitému zařízení nový, moderní a dynamický vzhled. Celkové uspořádání je rozvrženo kolem velké vstupní haly, která spojuje veškeré programy. Její centrální poloha umožňuje skvělou efektivitu. Atletický stadion, lehký, dřevěný a oblý objekt, přenáší dynamiku sportování na celou čtvrť. Jeho tvar umožňuje bezproblémové začlenění do okolí a skýtá výhled z různých úhlů na vnější sportoviště. Koncepci provází duch jednoduchosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí," popisují svůj návrh François Lepeytre a Gaël Brulé. Právě oni se nejlépe popasovali se zadáním, na kterém projektový tým, společně se sportovními kluby a veřejností, pracoval od roku 2014.

Ve finále by v areálu měly být vybudovány atletická hala s dvěstěmetrovým oválem a kapacitou hlediště minimálně pět set míst, multifunkční sportovní hala pro více než dva a půl tisíce diváků, gymnastická tělocvična, sály pro úpolové sporty, posilovna, vnitřní běžecký okruh, nafukovací hala by měla být přestavěna na halu pro míčové sporty a chybět by nemělo ani nové zázemí pro venkovní atletické hřiště. Kromě požadavků, co všechno by měl areál uživatelům nabídnout, byla další podmínkou návrhů fázovatelnost výstavby.

SKORO MILIARDA KORUN

„Největší sportovní areál 
o rozloze téměř 80 tisíc metrů čtverečních dostává jasnou a reálnou vizi rozvoje. Na toto velmi perspektivní a cenné území jsme získali zajímavý pohled od architektů z celého světa. Prvním krokem je výstavba kryté atletické haly a potřebného zázemí," vysvětluje člen poroty a náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Město si uvědomuje, že není možné všechna sportoviště postavit v průběhu deseti či patnácti let.

„Bude vždy na aktuální shodě politické, sportovní i laické veřejnosti, která etapa dostane v určitém období prioritu," podotýká manažer Miroslav Janovský.

Pardubice budou nyní jednat s vítěznou firmou
o uzavření smlouvy o dílo. Cílem je zahájit projekční práce na začátku příštího roku. „Přípravná fáze bude trvat zhruba rok. Investiční náklady na projekt jsou 935 milionů korun, z toho na krytou atletickou halu asi 300 milionů," dodává člen vítězného francouzsko-českého týmu Aleš Marek.