Je připravena ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, která se zabývá především výukovými programy pro děti a mládež zaměřenými na období 1. a 2. světové války, více informací na www.tankpower.cz

Nyní můžete s Pardubickým deníkem soutěžit o rodinnou vstupenku. 

Otázka zní: Kolikátý ročník se letos bude konat? Své odpovědi zasílejte na mail: soutez.vc@denik.cz.