„Po dlouhém a složitém procesu a zvážení všech vyjádřených připomínek dospělo MŽP k vydání nesouhlasného stanoviska posuzování vlivů na životní prostředí k tomuto záměru. Ač je stanovisko nesouhlasné k předloženým variantám, ministerstvo upozorňuje na nezbytnost řešení nakládání s nebezpečnými odpady v regionu,“ komentuje vydání stanoviska náměstek ministra Karel Bláha.

„Proces posuzování vlivu na životní prostředí byl provázen zásadním a masivním odporem veřejnosti i místních dotčených samospráv, včetně krajské a městské. Vedení regionálních samospráv zastává jednoznačný názor, že region realizaci tohoto záměru pro odstranění nebezpečných odpadů nepotřebuje, ačkoliv je spalovna v Rybitví součástí platného plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje,“ píše se už přímo v odůvodnění ministerstva.

„Jde přímo o odmínutí obnovy spalovny vedením regionu jako součásti řešení problematiky nakládání s nebezpečnými odpady,“ pokračuje odůvodnění. To firmě AVE CZ vyčítá i to, že nepředložila náhradní variantu umístění spalovny, která by byla dostatečně vzdálená od obytné zástavby.

Petice takřka padesáti tisíc občanů, kteří vyjádřili svůj odpor proti záměru společnosti AVE CZ zprovoznit v Rybitví spalovnu nebezpečného odpadu, zřejmě dopadla na úrodnou půdu.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) totiž v neděli těsně před šestou hodinou večer vydalo k tomuto projektu nesouhlasné stanovisko!

„Jestli je to pravda, tak je to úžasné. Jde o první krůček k tomu, aby se tomuto projektu zabránilo,“ sdělil pardubický primátor Jaroslav Deml, který se rozhodnutí ministerstva dozvěděl od Deníku.

„Je třeba si však též uvědomit, že stanovisko ministerstva je pouhým doporučením a není tedy závazné,“ zdůraznil pardubický primátor.

„Příslušné úřady však k stanovisku ministerstva samozřejmě přihlíží. A pokud je nesouhlasné, jde o jasný signál, že v projektu není něco v pořádku,“ pravil primátor.

„Státní správa by mohla projektu AVE CZ zabránit i v případě, kdyby ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko, ale to už by pak celé bylo trochu komplikovanější,“ poznamenal Jaroslav Deml.

„Pochopitelně si uvědomujeme, že spalovny jsou potřebné, ale záměr firmy AVE CZ byl podle našeho názoru příliš rizikový a nebezpečný. Byli jsme přesvědčeni o tom, že takové zařízení do našeho regionu prostě nepatří,“ prohlásil pardubický primátor.

„Je třeba poděkovat za to, že odpůrci spalovny postupovali jednotně. Dík patří občanům, kterých se pod petici podepsalo tařka padesát tisíc, ale i všem městům, obcím a politickým stranám v regionu. To byl obrovský vliv, který se podařil uplatnit. Cítili jsme to jako povinnost se proti takovému projektu spojit a vyjádřit spalovně jednoznačné ne,“ konstatoval Jaroslav Deml.

„Slyšel jsem i názory, že se s náměstkem hejtmana Pardubického kraje Janem Tichým předháníme v tom, kdo proti spalovně udělá více. On i jeho občanské sdružení Stop spalovně v Rybitví, za kterým stojí, ale udělalo spoustu práce,“ vyzdvihl pardubický primátor (ODS) práci svého politického rivala z ČSSD.

„Trochu jsem vydání nesouhlasného stanoviska od ministerstva čekal. Částečná spokojenost s jeho rozhodnutím tu určitě je. Pořád zde ale existuje jisté riziko, že investor bude o svůj projekt dál bojovat a že se sem třeba za půl roku vrátí,“ nechal se slyšet náměstek hejtmana Pardubického kraje a člen občanského sdružení Stop spalovně v Rybitví Jan Tichý.

„Určitě by bylo lepší, kdyby ministerstvo celý proces EIA ukončilo, protože to, co má AVE CZ v plánu, není žádná modernizace, ale vznik nové spalovny. Kdyby se celý proces vrátil na začátek, jak by to bylo u nového zařízení nutné, tak by se investorovi už žádné takové zařízení v této lokalitě vybudovat nepodařilo,“ míní.

„Naštěstí se ministerstvo úplně nezbavilo odpovědnosti a oznámilo to, co moc dobře ví, že záměr společnosti AVE CZ je špatný. Trochu jsme se obávali, aby ten díl odpovědnosti a tlaky, které firma vyvíjí, nechtělo přenést na místní úroveň,“ oddychl si náměstek hejtmana.

„Kdyby ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko, bylo by to hodně nepříjemné. Dalo by totiž trumfy do rukou AVE CZ. Firma by pak mohla klidně žalovat město nebo kraj za zmaření investice,“ přemítal Jan Tichý, který odmítá, že by proces EIA záměrně zpolitizoval. „To jsou jen řečičky a bláboly. My jsme proti tomuto projektu bojovali dlouho. Taková obvinění vždycky přichází, když někomu dojdou věcné argumenty,“ reagoval náměstek hejtmana.

Firma AVE CZ se v neděli k stanovisku ministerstva nechtěla vyjadřovat.

STANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Na základě oznámení, dokumentace, doplnění dokumentace, posudku, veřejných projednání, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
NESOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ ve variantách definovaných v předloženém oznámení

CELÉ STANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NAJDETE VE FORMÁTU PDF ZDE - KLIKNĚTE NA ODKAZ