Na místě spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví se nejspíš bude likvidovat odpad, i když objekty koupí město Pardubice.

Rozhodně se ale nebude jednat o nebezpečný materiál, proti plánu na jeho spalování už mnoho let protestují obyvatelé krajského města i okolních obcí.

„Pokud je někde v územním plánu zaneseno místo pro likvidaci odpadů, tak je potřeba si toho vážit. To ale rozhodně neznamená, že by na takovém místě měla být spalovna nebezpečných odpadů,“ vysvětlila náměstkyně pardubického primátora Helena Dvořáčková.

Město začalo jednat se společností AVE CZ o koupi odstavené spalovny. Zatím se nehovořilo o ceně ani dalších podrobnostech. Možností, jak území určené k likvidaci odpadu využít, je hned několik. Na nakládání s odpady má město akciovou společnost Služby města Pardubic.

Více možností

„Budeme hledat cestu, jak nemovitost co nejefektivněji odkoupit. Budeme také diskutovat o tom, jak území využít. Mluvilo se například o kompostárně, ale to není jediná možnost. Může tam být třeba recyklační dvůr nebo třídírna odpadu,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Společnost AVE CZ před několika lety už jednala o prodeji svého majetku s hejtmanstvím. Kraj nabídku odkupu záhy odmítl. O tom, jestli odstavený objekt koupí město, budou muset rozhodnout zastupitelé.