Senátoři se budou opět zabývat peticí proti obnovení provozu spalovny v Rybitví u Pardubic. „Petici jsme doplnili na potřebný počet 10 000 podpisů a v polovině listopadu jsme doplněné podpisy předali do Senátu," potvrdila náměstkyně pardubického primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová. „Nyní nás čeká projednání ve výboru Senátu, a to 23. ledna," přiblížila další postup Jiřina Klčová, která na jednání do Senátu zamíří společně s primátorem Pardubic Janem Nadrchalem.

Souběžně s peticí pardubická radnice prověřuje možnosti, jak se proti spalovně nebezpečných odpadů bránit i jinak. V brzké době se uskuteční jednání všech starostů dotčených obcí, odborníků a právníků na pardubickém magistrátě. Budou se domlouvat na dalších společných krocích.   

Boj za petici

Vloni na jaře byla petice proti spalovně v Rybitví v Senátu zamítnuta. Zástupci pardubické radnice odevzdali přes 10 tisíc fyzických a celkem 800 elektronických podpisů. Senát ale čtvrtinu podpisů neuznal, protože byly neplatné. Petiční výbor vyhodnotil podpisy jako chybové zejména z důvodu špatně uvedené adresy signatářů. Počet podpisů odpůrců spalovny tak klesl pod 10 tisíc, což je hranice nutná pro to, aby se horní komora problémem na schůzi zabývala. Pardubice se ale nevzdaly a petici obnovily.

Pět požárních jednotek zasahovalo v pondělí večer u požáru ve Valech na Přeloučsku.
V rodinném domě na Přeloučsku hořelo kvůli závadě při nabíjení autobaterie

Podpisy se sbíraly v Turistickém informačním centru na třídě Míru, ale i na velkých společenských akcích. Do pardubických ulic také vyrazili dobrovolníci s podpisovými archy. „Nadále platí, že město Pardubice, stejně jako okolní obce, se záměrem obnovy provozu spalovny a souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí nesouhlasí,“ sdělila tehdy náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Pardubice i okolní obce spalovnu nechtějí, bojí se, že likvidace tisíců tun průmyslového a nemocničního odpadu ročně bude mít vliv na zdraví místních. Společnost AVE CZ, která spadá do koncernu Daniela Křetínského, o znovuotevření spalovny usiluje více než 16 let. AVE chce nedaleko Pardubic spalovat 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně. Město, kraj i veřejnost se proti záměru dlouhodobě bouří.

Ilustrační foto
Průlom v pardubické korupční kauze? S policií spolupracuje jeden z obviněných

Klíčový souhlas ve věci spalovny odpadů v Rybitví padl vloni na jaře. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo kladné stanovisko k vlivu projektu na životní prostředí a veřejné zdraví, takzvanému EIA. Úředníci z MŽP posoudili veškerou dokumentaci i připomínky a vydali k projektu závazné souhlasné stanovisko, které modernizaci a znovuzprovoznění spalovny připouští. Určili ale 45 podmínek, které musí investor splnit. Jde například o zabezpečení skladovacího prostoru pro odpady, instalaci protihlukových opatření nebo časová a místní omezení dopravy odpadu. „Tyto podmínky minimalizují především vlivy záměru na veřejné zdraví, a to jak z hlediska ochrany ovzduší, tak hluku. Vlivy na ostatní složky životního prostředí byly hodnoceny jako málo významné, zejména vzhledem k umístění spalovny ve stávajícím areálu," uvedla po vydání stanoviska mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Jak šel čas se spalovnou
2004: spalovna, kterou od roku 1995 provozovala Synthesia, nesplnila emisní limity
2006: odkup firmou AVE CZ
2009: projednání se zástupci AVE CZ, kterého se zúčastnilo přes 5000 lidí
2010: petici proti spalovně podepsalo 48 tisíc lidí
2017: schválen odkup městem, ale nedošlo k vyčlenění peněz
2018: odkup zamítnut
2022: nové neúspěšné jednání o odkoupení spalovny
2022: osmihodinové online projednávání a nová petice
2022: ministerstvo vrací společnosti AVE CZ dokumentaci EIA
2022: další veřejné projednání v pardubickém Ideonu
2023: ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro modernizaci spalovny 

Mohlo by vás zajímat: Parkovací dům u Grandu nabídne místa veřejnosti i rezidentům. Podívejte se na stavbu

Zdroj: Nikola Čížková