Společnost AVE CZ, která spadá do koncernu Daniela Křetínského, o znovuotevření spalovny usiluje více než 16 let. AVE chce nedaleko Pardubic spalovat 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně. Město, kraj i veřejnost se proti záměru dlouhodobě bouří.

Schválení znamená, že nic zásadního nebrání provedení modernizace. Ta má má zahrnovat výstavbu nové administrativní budovy s laboratoří, modernizaci příjmu odpadů zahrnující rekonstrukci příjmu kapalných odpadů, sanaci bunkru na pevné odpady, součástí projektu jsou také stavební úpravy svozové a provozní budovy, výstavba nové rotační pece a parního kotle.

Sedmnáct minut. Jen tak dlouho trvalo veřejné projednávání o výstavbě spalovny, které Ministerstvo životního prostředí svolalo v roce 2009 do Pardubic
Tohle je vražda, křičeli odpůrci spalovny. Ideonem zněly i nadávky

Ministerstvo ale vydání stanoviska podmínilo 45 podmínkami, které musí investor splnit. Jde například o zabezpečení skladovacího prostoru pro odpady, instalaci protihlukových opatření nebo časová a místní omezení dopravy odpadu.

„Tyto podmínky minimalizují především vlivy záměru na veřejné zdraví, a to jak z hlediska ochrany ovzduší tak hluku. Vlivy na ostatní složky životního prostředí byly hodnoceny jako málo významné, zejména vzhledem k umístění spalovny ve stávajícím areálu," uvedla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková.

Podle společnosti jde o klíčový souhlas.

„Jde o zásadní milník v projektu, okolo kterého jsme vedli velmi intenzivní a pro nás přínosný dialog se širokou i odbornou veřejností. Rozhodnutí příslušných úřadů vnímáme jako potvrzení názoru, že záměr společnosti AVE CZ je ku prospěchu Pardubického kraje a České republiky jako celku,“ okomentoval stanovisku MŽP jednatel AVE CZ Aleš Hampl.

Podle firmy kraj spalovnu potřebuje

„Spalovna pro nás nabývá na hodnotě, zvlášť v místě, kde je takové množství odpadu,“ sdělil Hampl s tím, že podle něj kraj spalovnu potřebuje.

Jednatelé společnosti i nadále opakují, že spalovna pomůže s bezpečným odstraněním odpadu a realizace projektu neohrozí ochranou zdraví obyvatel v okolí spalovny.

Petice proti spalovně v Rybitví dorazila do Senátu
Petice proti obnovené spalovně odpadu v Rybitví dorazila do Senátu

„Provedení modernizace samozřejmě počítá i se všemi dalšími podmínkami, které MŽP v rámci schválení záměru zdůraznilo. Schválení modernizace je kromě toho pozitivní zprávou i v kontextu postupného legislativního omezování ukládání nebezpečných a dalších odpadů do skládek v příštích letech,“ dodal Hampl

Petice proti spalovně je v Senátu

Boj proti spalovně trvá už roky a počet odpůrců zařízení stále roste. Stojí proti ní představitelé kraje, měst, okolních obcí i ochránci životního prostředí. Přestože se o projektu mluví už 16 let, negativní emoce neustávají. „Tohle je vražda.“ „Hanba.“ „My vám nevěříme.“ To vše lidé křičeli na zástupce firmy i úředníky z ministerstva na listopadovém veřejném projednávání v Pardubicích.

Zdroj: Deník/Nikola Remešová

V dubnu pak město odevzdalo Senátu petici proti spalovně, kterou podepsala více než deset tisíc lidí.

Místním nejvíce vadí to, že spalovna je na návětrné straně města, a zhoršila by se tak kvalita ovzduší. V nedalekém Rybitví zase odpůrci argumentují nežádoucím nárůstem dopravy. Spalovna v Rybitví stojí totiž pouhých 360 metrů od nejbližší zástavby.

„Je to pro Pardubice danajský dar. Nabízíte nám něco, co tu nikdo nechce,“ řekl Willy Hána, který zástupce společnosti přirovnal k podomním prodejcům.

Po třinácti letech vznikla nová petice proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Petici vytvořily občanské iniciativy a obce, kterých se obnovení spalovny týká. Zástupci obcí avizují, že napadnou proces hodnocení vlivu na životní pros
Spalovna v Rybitví? AVE chce rozptýlit obavy lidí, ti ale dál podepisují petici

Město nyní řeší, jaké kroky může učinit.

„Budeme se radit, jak postupovat dál, zda ještě máme nějaké opravné kroky. Domluvili jsme se také s primátorem, že po neděli zajedeme na ministerstvo a probereme situaci přímo na místě s nimi," řekla ČTK náměstkyně pardubického primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová.

Závazné stanovisko není povolením výstavby, ale pouze odborným podkladem pro další přípravu záměru. Společnost AVE CZ bude muset uspět i v navazujících povolovacích řízeních.

Jak šel čas se spalovnou

2004: spalovna, kterou od roku 1995 provozovala Synthesia, nesplnila emisní limity
2006: odkup firmou AVE CZ
2009: projednání se zástupci AVE CZ, kterého se zúčastnilo přes 5000 lidí
2010: petici proti spalovně podepsalo 48 tisíc lidí
2017: schválen odkup městem, ale nedošlo k vyčlenění peněz
2018: odkup zamítnut
2022: nové neúspěšné jednání o odkoupení spalovny
2022: osmihodinové online projednávání a nová petice
2022: ministerstvo vrací společnosti AVE CZ dokumentaci EIA
2022: další veřejné projednání v pardubickém Ideonu
2023: ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro modernizaci spalovny