Plány na obnovení provozu vyvolaly odpor nejen mezi místními obyvateli. Pardubice proto loni sepsaly petici a sbíraly podpisy proti spalovně nebezpečných odpadů. Hlasy odpůrci sbírali i v okolních městech. V dubnu pak vedení města odeslalo petici do Senátu ČR, nicméně senátní výbor ji vrátil, protože téměř tři tisíce hlasů nebylo platných. Chyběly tam například plné adresy petentů. Pardubice se však nevzdaly a petici obnovily. Za zhruba půl roku měla petice opět přes 10 tisíc hlasů, což je hranice, aby se jí Senát zabýval, a senátoři ji přijali.

Ilustrační foto
Ministerstvo rozhodlo ve prospěch spalovny v Rybitví. Stavět se ale zatím nebude

Tento týden tak zástupci Pardubic vyrazili přímo na jednání senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, kterému předsedal senátor Jiří Růžička. Primátor Jan Nadrchal a náměstkyně Jiřina Klčová tam prezentovali souhrn dlouhého boje proti spalovně i důvody, kvůli kterým by spalovna neměla být znovu zprovozněna.

Jednání o spalovně v roce 2009 přineslo i některé vypjaté momenty. Jeden z odpůrců spalovny zaútočil při veřejném projednávání židlí, byl spacifikován pořadatelskou službou. Podívejte se na archivní video:

Zdroj: DENÍK/Jiří Sejkora

„Odcházíme s pozitivním výsledkem. Nejen, že senátoři naši petici přijali, ale rozhodli i o jejím projednání a dalších krocích, přičemž jeden z nich je, že petici nyní předají k projednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde posoudí všechny naše argumenty,“ řekla po jednání náměstkyně pro životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že z řad senátorů zaznělo dost doplňujících dotazů.

„Musím konstatovat, že všichni byli velmi zaujati situací a vyjadřovali se vstřícně, s ochotou věci co nejvíce pomoci,“ doplnila Klčová.

Byznys na úkor občanů

Radnice v boji neustává. „Současně jsme se bavili i o možnosti změny legislativy v této oblasti,“ zmínil primátor Nadrchal a dodal, že v současné době mají aktéři (v tomto případě firma AVE) možnost žádat Ministerstvo životního prostředí ve věci zákona o posuzování vlivů na životní prostředí prakticky donekonečna. Radnice by touto peticí chtěla iniciovat změnu zákona tak, aby tyto žádosti mohly být podávány maximálně třikrát.

Ilustrační foto
Ministerstvo rozhodlo ve prospěch spalovny v Rybitví. Stavět se ale zatím nebude

Jednání se účastnila i senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko Miluše Horská. „Respektuji zájem veřejnosti, která jasně vyjádřila, že v Rybitví spalovnu nebezpečných odpadů nechce. Nesouhlasím s pokusem o její opětovné zprovoznění ze strany společnosti AVE, kterou policie stíhá za daňové nepravosti v souvislosti s nakládáním s odpady,“ sdělila po jednání Horská s tím, že spolupracuje s odborníky na životní prostředí, úřady a starosty okolních obcí a chce také iniciovat změnu v legislativě.

Cesta přes Senát ale není jedinou možností, kterou může město v boji proti znovuobnovení provozu spalovny v Rybitví využít. Radnice nechala vypracovat právní názor a současně získala podklady od odborníků, kteří se přiklánějí k podání podnětu na přezkoumání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí, které projektu na modernizaci spalovny dalo zelenou.

Firma AVE usiluje o znovuzprovoznění spalovny od roku 2006. Připravovaná spalovna může podle AVE celému Pardubickému kraji pomoci s bezpečným odstraněním nebezpečného odpadu, a to včetně zdravotnického materiálu z nemocnic či například z domovů pro seniory. „Spalování odpadu v moderních spalovnách a jeho využití pro výrobu energie je k životnímu prostředí jedním z nejohleduplnějších způsobů, jak můžeme s nebezpečným odpadem vůbec naložit,“ řekl k záměru před časem jednatel AVE CZ Aleš Hampl.

Loni v květnu získalo AVE po letech snažení kladné stanovisko EIA. Nyní musí splnit 45 podmínek, které jí zadalo Ministerstvo životního prostředí. Navíc potřebuje ještě získat integrované povolení a stavební povolení.

Ministerstvo životního prostředí, od kterého majitel spalovny žádá povolení EIA (posuzování vlivu na životní prostředí), prosadilo jednání bez přítomnosti veřejnosti kvůli pandemii koronaviru. I přes námitky a kritiku ze strany Pardubic se online zasedání
Strčte si spalovnu i s online jednáním někam, ozývali se naštvaní lidé

V těchto řízeních město cítí šanci, jak budoucnost spalovny ještě ovlivnit. „Velmi pečlivě sledujeme kroky společnosti AVE, které musí učinit k tomu, aby splnila všechny podmínky, jež jí ministerstvo nařídilo. I zde jsou totiž možnosti, jak znovuzprovoznění spalovny nebezpečných odpadů zabránit,“ dodala pardubická náměstkyně Klčová.

Případná vydání dalších povolení by město mohlo napadnout u soudu.

Jak šel čas se spalovnou

2004: spalovna, kterou od roku 1995 provozovala Synthesia, nesplnila emisní limity
2006: odkup firmou AVE CZ
2009: projednání se zástupci AVE CZ, kterého se zúčastnilo přes 5000 lidí
2010: petici proti spalovně podepsalo 48 tisíc lidí
2017: schválen odkup městem, ale nedošlo k vyčlenění peněz
2018: odkup zamítnut
2022: nové neúspěšné jednání o odkoupení spalovny
2022: osmihodinové online projednávání a nová petice
2022: ministerstvo vrací společnosti AVE CZ dokumentaci EIA
2022: další veřejné projednání v pardubickém Ideonu
2023: ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro modernizaci spalovny
2024: Senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přijal petici proti spalovně nebezpečných dopadů