Návštěva a zájem senátorů je podle radních úspěch.

Proti spalovně je i senátorka za Pardubicko, Přeloučsko a Chlumecko Miluše Horská, která pořádá setkání i protest. Horská se staví dlouhodobě proti znovuobnovení spalovny. „Nesouhlasím s pokusem o její opětovné zprovoznění ze strany společnosti AVE CZ, kterou policie navíc stíhá za daňové nepravosti v souvislosti s nakládáním s odpady“, připomněla rozhodně senátorka.

Firma AVE usiluje o znovuzprovoznění spalovny v Rybitví od roku 2006.
Boj o spalovnu odpadů v Rybitví pokračuje. Pardubice uspěly na půdě Senátu

Ve snaze podpořit debatu a především zvýšit povědomí o záměru odpadové firmy pozvala do regionu kolegyně a kolegy ze Senátu. Chce jim prezentovat celou kauzu a debatovat s nimi o možnosti změny legislativy.

„Respektuji zájem veřejnosti a jsem s ní za jedno. Spolupracuji s Magistrátem města Pardubice, starosty okolních obcí, odborníky na životní prostředí a úřady. Zachránila jsem petici, která by jinak spadla pod stůl. V Rybitví spalovnu nebezpečných odpadů nechceme a pokusíme se iniciovat novou legislativu," dodala Horská.

Pardubice obnovují petici proti spalovně. Momentálně je podpisový arch k dispozici v Turistickém informačním centru Pardubice na třídě Míru a stánek s peticí bude umístěn na Aviatické pouti a festivalu Rock for People v Hradci Králové.
Pardubice bojují za petici. Město se snaží obnovit neplatné hlasy proti spalovně

Problémem se budou zabývat také odborníci na životní prostředí a starostové okolních obcí.

Pardubice a okolní obce se obávají, že likvidace až 20 tisíc tun odpadu ročně bude mít vliv na zdraví místních. Společnost AVE CZ i nadále tvrdí, že neohrozí životní prostředí ani zdraví obyvatel. Stále jí však chybí řada potřebných povolení.

„Velmi pečlivě sledujeme kroky společnosti AVE, které musí učinit k tomu, aby splnila všechny podmínky, jež jí ministerstvo nařídilo. I zde jsou totiž možnosti, jak znovuzprovoznění spalovny nebezpečných odpadů zabránit,“ dodala pardubická náměstkyně Jiřina Klčová.

Jak šel čas se spalovnou2004: spalovna, kterou od roku 1995 provozovala Synthesia, nesplnila emisní limity
2006: odkup firmou AVE CZ
2009: projednání se zástupci AVE CZ, kterého se zúčastnilo přes 5000 lidí
2010: petici proti spalovně podepsalo 48 tisíc lidí
2017: schválen odkup městem, ale nedošlo k vyčlenění peněz
2018: odkup zamítnut
2022: nové neúspěšné jednání o odkoupení spalovny
2022: osmihodinové online projednávání a nová petice
2022: ministerstvo vrací společnosti AVE CZ dokumentaci EIA
2022: další veřejné projednání v pardubickém Ideonu
2023: ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA pro modernizaci spalovny
2024: Senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice přijal petici proti spalovně nebezpečných dopadů