V blízkosti krajského města by mohly vyrůst hned dvě spalovny. První chce zprovoznit společnost AVE v Rybitví, druhou chtějí postavit Elektrárny Opatovice ve svém areálu mezi dvěma východočeskými metropolemi. Z obou zařízení to tak bude do Pardubic co by kamenem dohodil a právě krajské město bude hrát roli v tom, jestli a kde se odpad bude spalovat. Zatímco jednu ze spaloven vedení města jednotně odmítlo, ta druhá má na radnici své podporovatele.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Není totiž spalovna jako spalovna. Společnost AVE chce v Rybitví modernizovat odstavenou spalovnu a zbavovat se v ní nebezpečných odpadů. „Většinu spalovaných průmyslových odpadů budou tvořit odpady nebezpečné. Technologie umožní bezpečně spalovat nebezpečné průmyslové odpady trvale. Podíl těchto odpadů v celkovém množství není pro provoz spalovny z hlediska vlivu na životní prostředí rozhodující,“ uvedlo AVE v žádosti o kladné stanovisko EIA, tedy potvrzení, že spalovna nebude škodit životnímu prostředí.

S tím se ale nemůžou smířit jak zástupci obce Rybitví, kteří zvažují odkup spalovny, tak zástupci Pardubic, kteří sází zejména na veřejné projednání, jehož se před lety zúčastnily tisíce odpůrců. „Jednal jsem o tom s chemiky a když mi řekli, co všechno tam může při spalování nebezpečného odpadu vznikat, potvrdilo se mi, že musíme proti spalovně v Rybitví bojovat,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

ODPAD Z REGIONU

Pardubice i Rybitví navíc rozporují také to, že většina spalovaného odpadu bude pocházet z regionu. „90 procent nebezpečných odpadů bude dováženo,“ ohradila se obec Rybitví v dokumentu s hromadou námitek, který odeslala na Ministerstvo životního prostředí.

To v Opatovicích nad Labem by se měl spalovat jen odpad pocházející z východních Čech, navíc se jedná o odpad komunální, nikoli průmyslový. Další výhodu vidí zástupci Pardubic v tom, že se nejedná o spalovnu jako takovou ale o zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). „Odpad z černých popelnic ZEVO přemění v teplo a elektrickou energii, která se lidem vrátí zpět do jejich domovů,“ popsala mluvčí Elektráren Opatovice Hana Počtová.

Právě v tom vidí vedení Pardubic, které připravuje analýzu, jak dále nakládat s komunálním odpadem, příležitost. Podle primátora z ní vyjde, že město bude k odpadu přistupovat jako k energetickému zdroji.

„Technologie spalování mají dnes tak špičkovou úroveň, že je to jedno z nejlepších řešení. Obce v okolí nebudou nijak zatěžovány, byl jsem se podívat ve spalovně v Plzni, v okolí nikdo nepozná, že se tam spaluje komunální odpad,“ řekl primátor Martin Charvát, který je odpůrcem skládkování.

KONEC SKLÁDKOVÁNÍ

S možností svážet odpad na hromadu se ale obce budou muset do roku 2030 rozloučit. Obyvatelé Opatovic a Čeperky se ale nemohou smířit s tím, že spalovna vyroste zrovna za jejich domy a právě na odpor místních by mohly elektrárny narazit. Proti je i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který je zastáncem energetického využití odpadu, ale preferuje využití stávajících kapacit. „Volné kapacity má třeba cementárna v Prachovicích,“ upozornil hejtman.